sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

sobota, 20 august 2011 20:59

Čo nové v legislatíve

Napísal(a)

S účinnosťou od 30.6.2011 došlo zákonom č. 193/2011 Z.z. k niektorým zmenám Obchodného zákonníka, pričom prevažná väčšina úprav sa týka zlúčenia a splynutia akciových spoločností a je následkom zmeny európskej legislatívy.

Spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s (CDCP SR) a Centrální depozitář cenných papírů Praha, a.s. podpísali zmluvu o vzájomnom členstve a spolupráci, ktorá umožní obchodovať cenné papiere na burzách v Prahe a Bratislave. Ide o tzv. duálny listing, ktorý umožní na burze v Bratislave obchodovať aj zahraničné cenné papiere. To znamená, že emitenti, ktorých akcie sú a budú obchodované na Burze cenných papierov Bratislave, budú môcť rozšíriť svoj listing aj o burzu v Prahe.

pondelok, 01 august 2011 18:07

EÚ alias transferová únia?

Napísal(a)

Novomanželia majú vždy ružové okuliare. Inak by ani do manželstva nevstúpili. Až po čase sa ukáže, že on/ona je úplne iný/iná ako bola predstava. Tak nejako je to aj s členstvom v Eurozóne. Keď sme do nej vstupovali, videli sme len stabilnú menu a koniec starostí s výmennými kurzami. Teraz vidíme aj to, že musíme otvárať peňaženky a prispievať na „rodinných príslušníkov“, ktorí si celé roky vyhadzovali z kopýtka, kým my sme dreli a šetrili.

Ako sa zmení štruktúra spotreby tovarov a služieb

Pojem „strieborná ekonomika“ je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Slova „stará“ netreba chápať tak, že všetci jej členovia budú chodiť o paličkách a polovicu príjmu míňať na lieky a zdravotné potreby. Aj o 25 či 50 rokov sa  budú rodiť deti a existovať materské škôlky a hudba pre teenagerov. Faktom však je, že v populácii budú omnoho viac dominovať ľudia v strednom a vyššom veku. Posun vo vekovej štruktúre sa prejaví aj v zmene štruktúry spotreby tovarov a služieb. Táto zmena však nebude v znamení jednoduchého posunu od snowbordov k paličkám a zubným protézam. Zmeny v spotrebe v čase striebornej ekonomiky ovplyvní celý komplex faktorov:

Začiatok deväťdesiatych rokov priniesol na Slovensko možnosť súkromného podnikania. Nasledovala privatizácia spoločností, vydávanie a skupovanie akcií. Tak ako sa časom prirodzene vyvíjali a menili potreby majiteľov týchto spoločností, menili sa aj dôvody a spektrum využívania našich služieb. Dnes je často diskutovanou témou aj príprava na odovzdanie vlastníctva firmy do rúk nasledujúcej generácie.

Každý kto sa rozhodne investovať, sa väčšinou usiluje o to, ako rýchlo a jednoducho zarobiť. A každý hráč na trhu hľadá spôsob ako to urobiť čo najlepšie, ako vystihnúť najlepší moment na kúpu alebo na predaj. Všetci hľadajú nejaký zázračný trik zaručujúci zisk. Ale tajomstvom je, že tu žiadne tajomstvá nie sú. Obchod je stávka na zmenu ceny, pričom nie je prekvapením, že najväčší výnos poskytujú investície do akcií.

V súčasnosti sa opätovne otvára téma predaja vybraných spoločností vo vlastníctve štátu. Nahlas sa totiž diskutuje na tému ako naložiť s podielmi štátu v podnikoch, ktoré boli v minulosti z väčšej či menšej časti už predávané. Medzi takéto spoločnosti možno zaradiť napr. Slovak Telekom alebo SPP. Faktom je, že uvedené spoločnosti už majú svojich strategických investorov a štát sa rozhoduje, či podiely, ktoré v daných spoločnostiach drží, je lepšie predať alebo držať ďalej. V prípade, ak sa štát rozhodne predávať, či už v záujme znižovania svojho celkového dlhu alebo v záujme zabezpečenia zdrojov na rozvojové projekty, tak sa v tejto súvislosti logicky vynára základná otázka. Využije štát pri predaji vybraných spoločnosti aj kapitálový trh?

piatok, 20 máj 2011 20:05

Vydali sme vlastný dlhopis

Napísal(a)

Naša spoločnosť SEVIS, a.s., pôsobiaca na trhu už od roku 1993, vydala svoju historicky prvú emisiu dlhopisov s názvom SEVIS 001. Emisia dlhopisov bola vydaná v celkovej výške 3 mil. Eur, pričom menovitá hodnota jedného dlhopisu je 50 tis. Eur. Dlhopis je úročený pevným úrokovým výnosom vo výške 5% ročne a investorom bude vyplácaný štvrťročne k 10.8., 10.11., 10.2. a 10.5.

Novela zákona o zdravotnom poistení priniesla množstvo diskusií, sporov, domnienok, rozporuplných výkladov a už aj ďalšiu novelu. Určite „zamestnala“ množstvo ľudí, ale či donesie aj viac príjmov do štátneho rozpočtu (aj viac výdajov?), to sa možno dozvieme v prvej polovici budúceho roka. Čo určite priniesla, je viac povinností pre ľudí s rôznymi druhmi príjmov, nakoľko mnohým vznikne povinnosť podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Mala by to byť zmena len na jeden rok, nakoľko od 1.1.2012 je pripravovaná ďalšia novela, a to nielen zákona o zdravotnom, ale aj sociálnom poistení a súvisiacich predpisov, ktorá má zjednodušiť vykazovacie povinnosti. Či je to utópia alebo naozaj raz bude náš štát k podnikateľom priateľskejší a zjednoduší im povinnosti (za cenu vyšších odvodov), ukáže čas.

Vytvorenie novej verzie Eurovalu vyvolalo viac otázok, ako poskytlo odpovedí. Dobre, miesto núdzového (a horúcou ihlou zošitého) riešenia bude Eurozóna disponovať stálou inštitúciou na riešenie finančných problémov suverénnych štátov. Možno pochopiť aj to, že stála inštitúcia s vlastným kapitálom dokáže na finančných trhoch operovať omnoho pružnejšie ako nekonečné schôdzky 17 rozhádaných hláv štátov. Základná otázka však zostala nezodpovedaná: čo vlastne nový Európsky stabilizačný finančný mechanizmus vyrieši? Odpoveď je bohužiaľ krátka: takmer nič. Nanajvýš umožní pružnejšiu reakciu na problémy, nemôže však riešiť ich príčiny. Žiadna nadnárodná dlhová agentúra (ktorou Euroval 2 je) nedokáže zvýšiť výkonnosť periférnych ekonomík na úroveň Nemecka, Fínska či Holandska. Premena Portugalska na nové Holandsko a Grécka na nové Fínsko môže byť pútavou ekonomickou sci-fi, nie však skutočným ekonomickým príbehom, ktorého sa naša generácia dočká.

Strana 13 z 17