sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: IPO

piatok, 20 máj 2011 20:24

Využije štát pri predaji podnikov burzu?

V súčasnosti sa opätovne otvára téma predaja vybraných spoločností vo vlastníctve štátu. Nahlas sa totiž diskutuje na tému ako naložiť s podielmi štátu v podnikoch, ktoré boli v minulosti z väčšej či menšej časti už predávané. Medzi takéto spoločnosti možno zaradiť napr. Slovak Telekom alebo SPP. Faktom je, že uvedené spoločnosti už majú svojich strategických investorov a štát sa rozhoduje, či podiely, ktoré v daných spoločnostiach drží, je lepšie predať alebo držať ďalej. V prípade, ak sa štát rozhodne predávať, či už v záujme znižovania svojho celkového dlhu alebo v záujme zabezpečenia zdrojov na rozvojové projekty, tak sa v tejto súvislosti logicky vynára základná otázka. Využije štát pri predaji vybraných spoločnosti aj kapitálový trh?