sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

pondelok, 25 jún 2018 11:42

Novinky v dani z príjmov platné od roku 2018

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V júni minulého roka som písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorá mala vstúpiť do platnosti k 1.1.2018. Zamerala som sa na návrhy zmien, ktoré ovplyvňujú strategické rozhodovanie majiteľov spoločností. Jednou z najzásadnejších mala byť zmena týkajúca sa zlúčenia, rozdelenia a splynutia podnikov a nepeňažných vkladov do spoločností. Tieto transakcie malo byť podľa návrhu možné od 1.1.2018 uskutočňovať len v reálnych cenách podľa znaleckých posudkov, t.j. s daňovým dopadom.

Novela zákona koncom roka 2017 bola skutočne prijatá, ale zmeny boli nakoniec v niektorých prípadoch úplne iné, než bolo v návrhu. Pre mnohých z vás mám potešiteľnú správu, že zlúčenie, rozdelenie, splynutie spoločností a nepeňažný vklad do spoločnosti bude aj naďalej možné robiť aj v pôvodných cenách, t.j. bez daňového dopadu. Ale nie vždy. Podmienkou je, aby po takejto transakcii majetok aj prevádzkareň zostali na území Slovenskej republiky a naďalej bol podnik slovenským daňovým subjektom. Transakcia v pôvodných cenách má ešte jednu podmienku, nesmie byť vykonaná za účelom zníženia daňovej povinnosti alebo vyhnutiu sa daňovej povinnosti.

V prípade, že pri zlúčení, rozdelení, splynutí spoločností alebo nepeňažnom vklade do spoločnosti, je majetok presunutý do zahraničia, tak transakcia smie byť urobená výlučne v reálnych cenách a má teda daňový dopad.

Pri presune majetku, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti do zahraničia je rozdiel medzi reálnou a účtovnou cenou presúvaného majetku osobitným základom dane. Problematiku podrobne riešia §17f a §17g zákona o dani z príjmov.

Ak uvažujete o presune majetku, podnikateľskej činnosti alebo odchode daňového subjektu alebo jeho časti do zahraničia, tak je veľmi dôležité všetky možné daňové dopady odkonzultovať so svojím daňovým poradcom, prípadne si konkrétne problémy preveriť s daňovou správou.

Novinkou v daňovom zákone platnou od tohto roka je § 13c, ktorý definuje podmienky oslobodenia príjmu z predaja akcií akciovej spoločnosti alebo obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo v komanditnej spoločnosti. Toto oslobodenie príjmu od dane z príjmu sa týka výlučne právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, ktoré sú majiteľmi alebo spolumajiteľmi iných spoločností.

Oslobodenie od dane z príjmu pri predaji akcií alebo podielu si môže uplatniť právnická osoba, ktorá vlastnila podiely alebo akcie minimálne 24 kalendárnych mesiacov (pre akcie a podiely nadobudnuté pred 1.1.2018 sa obdobie 24 mesiacov počíta od 1.1.2018), pričom vlastnícky podiel musí byť minimálne 10% a súčasne vlastník vykonáva podstatné riadiace funkcie a znáša riziká a disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením na výkon riadiacich funkcií.

To znamená, že ak vaša spoločnosť (a.s. alebo s.r.o.) nadobudla napr. 20% podiel na akciovej spoločnosti v októbri 2015, predá ho v januári 2020, ale nepodieľala sa na výkone podstatných riadiacich funkcií, tak napriek tomu, že splnila podmienku držby minimálne 10% podielu aspoň 24 mesiacov od 1.1.2018, tak príjem z predaja akcií bude zdaňovať.

Ak ale vie dokázať, že napriek tomu, že mala len 20% podiel na spoločnosti, ale reálne prostredníctvom svojich personálnych kapacít vykonávala napr. finančné riadenie a riadenie obchodných činností, tak v tom prípade zisk z predaja podielu bude od dane oslobodený.

Zatiaľ nie je stanovené ako a kedy bude preukázateľnosť riadenia daňový úrad kontrolovať, či bude potrebné k daňovému priznaniu prikladať doklady preukazujúce účasť na riadení alebo ich bude potrebné doložiť iba k daňovej kontrole. Na vykonávací predpis má finančná správa čas do roku 2020, kedy si prvýkrát bude možné uplatniť oslobodenie predaja akcií alebo obchodného podielu od dane z príjmu.

Je zaujímavé, že oslobodenie sa týka právnických osôb, pričom logicky by človek očakával, že sa oslobodenie bude týkať aj fyzických osôb. Pri zdaňovaní príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov vlastnených fyzickými osobami sa nezmenilo nič.

Naďalej platí, že fyzická osoba, ktorá vlastní cenné papiere obchodované na regulovaných trhoch minimálne rok a následne ich so ziskom predá, tak má tento príjem oslobodený od dane. Ak ale fyzická osoba vlastní akýkoľvek podiel na akciovej spoločnosti, ktorej akcie nie sú prijaté na regulovanom trhu, alebo obchodný podiel v s.r.o. a podieľa sa na jej riadení, tak napriek tomu pri predaji akcií alebo podielu zisk z ich predaja zdaní.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 7044 krát
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér