sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

nedeľa, 19 marec 2017 13:18

SEVIS 2016 - SEVIS 2017

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Rok 2016 bol pre spoločnosť SEVIS rokom plánovaného znižovania objemu cudzích zdrojov a tým aj bilančnej sumy. V januári sme splatili investorom emisiu dlhopisov SEVIS 003 v objeme 3 mil. EUR. Naše rozhodnutie nevydať novú emisiu dlhopisov na prolongáciu prijatých zdrojov od investorov bolo ovplyvnené predovšetkým nedostatkom vhodných príležitostí na financovanie aktivít klientov formou poskytnutia pôžičiek ako aj prebytkom voľných zdrojov. Zároveň sme v minulom roku obmedzili financovanie projektov formou pôžičiek výlučne na overených klientov, s ktorými máme opakovane dobré skúsenosti.

Naše aktivity vo vyhľadávaní a posudzovaní nových projektov klientov sme samozrejme neutlmili, len spôsob financovania bol zmenený. Zabezpečili sme vydanie emisií dlhopisov pre niekoľko projektov a doporučili sme našim klientom investovať priamo do nákupu dlhopisov z týchto emisií.

Zachovali sme si schopnosť poskytovať prevažnú väčšinu služieb emitentom a to aj napriek tomu, že sme v závere roka 2015 vrátili licenciu obchodníka s cennými papiermi. Máme rozpracované obchodné prípady na zabezpečenie povinných ponúk na prevzatie (v spolupráci s RM-S Market o.c.p., a.s.) a premien podoby a formy cenných papierov. Rovnako poskytujeme poradenské služby v stratégii podnikania pre majiteľov spoločností.

Pokračujeme v obchodovaní na zahraničných trhoch, ale výlučne s vlastnými prostriedkami SEVISu. Za tým účelom si vypracúvame pot-rebné analýzy, aby sme minimalizovali riziká pri investovaní do verejne obchovateľných CP. A intenzívne sa venujeme aj riadeniu vlastných projektov.

Rok 2016 skončil pre spoločnosť SEVIS, a.s. s kladným hospodárskym výsledkom a rovnako očakávame pozitívny výsledok aj v roku 2017. V apríli 2017 je splatná emisia dlhopisov SEVIS 004 v objeme 4 mil. EUR. Túto emisiu sme sa rozhodli čiastočne (v objeme 1,55 mil EUR) nahradiť emisiou dlhopisov ANTECO 01, ktoré sme ponúkli našim klientom. Ide o štvorročný dlhopis s úrokovým výnosom 3,5% p.a.

Dopyt po nákupe týchto dlhopisov prevýšil naše očakávania a tým pádom sme nedokázali uspokojiť požiadavky všetkých investorov.
Spoločnosť ANTECO, s.r.o. patrí do investičnej a konzultačnej skupiny SEVIS a je jedným z našich úspešne fungujúcich projektov. Jej aktivity sme už v minulosti uviedli na stránkach newslettra, no nakoľko v súčasnosti vydávame dlhopis práve tejto spoločnosti, tak vám chcem jej činnosť podrobnejšie priblížiť.

Spoločnosť ANTECO začínala svoje podnikanie na prevádzke – štrkovisko v Kalnej nad Hronom. V tejto lokalite bola pomerne malá prevádzka, s relatívne jednoduchou technológiou, pričom túto technológiu financovala spoločnosť SEVIS, a.s. Po vyťažení zásob sa toto štrkovisko premenilo na rybník, pri ktorom sme sa už s viacerými z vás stretli na neformálnej rybačke. Pôvodná technológia na ťažbu štrkov bola demontovaná a prevezená na štrkovisko do Hornej Seče, kde bola využitá v rámci vybudovania novej prevádzky.

Od roku 2011 sme začali výstavbu prevádzky v Hornej Seči, kde máme podstatne väčšie a dlhodobejšie ložiská štrkopieskov. V roku 2014 bola dokončená technologická linka v hodnote cca 2 mil. EUR a kapacita spracovania vyťažených štrkopieskov sa zvýšila z 50 tis. na 150 – 200 tis. ton ročne.

Celú investíciu sme financovali formou vkladov do vlastného imania spoločnosti a formou pôžičiek poskytnutých spoločnosťou SEVIS, a.s., ktorá je majoritným vlastníkom spoločnosti ANTECO. Minoritným vlastníkom je Dušan Schnierer, ktorý spoločnosť aj výkonne riadi - zabezpečuje výrobné a technické riadenie.

V rokoch 2014 – 2015 nedosahoval v danej lokalite dopyt na kamenivo a štrkopiesky úroveň zodpovedajúcu našej výrobnej kapacite, a preto spoločnosť ANTECO hospodárila so stratou. V roku 2016 sa však už naplno prejavilo zvýšenie stavebných aktivít v Nitrianskom kraji a bol dosiahnutý pomerne významný nárast tržieb. Oneskorenie začiatku stavebných prác v Nitrianskom priemyselnom parku a nepriaznivé počasie v jeseni spôsobilo, že výsledok roku 2016 skončil tesne pod hranicou kladných čísel. V druhej polovici roku 2016 sa intenzívne pracovalo na vytvorení zásob jednotlivých frakcií kameniva, nakoľko pre rok 2017 boli avizované objednávky na úrovni našej celoročnej kapacity výroby. Vďaka tomu sme aj v januári (napriek silným mrazom) dokázali dodávať odberateľom kamenivo a mali sme pripravenú dostatočnú zásobu na február a čiastočne aj na nasledujúce mesiace. Od februára sa naplno rozbehli dodávky do Nitrianskeho priemyselného parku, ako aj do niektorých betonárok a na ďalšie stavby v okolí Levíc.

Od začiatku februára nám naplno beží ťažba a spracovanie štrkopieskov. Objem vyexpedovaného certifikovaného kameniva dosiahol vo februári úroveň takmer 30 tis. ton. Okrem prevádzky výroby certifikovaného kameniva sme otvorili v lete 2016 aj predajňu stavebnín v Hornej Seči.
Tá samozrejme ešte v roku 2016 nemohla priniesť spoločnosti zlepšenie hospodárskeho výsledku, ale aj v tejto prevádzke očakávame v roku 2017 významný nárast tržieb a kladný výsledok hospodárenia, čo podporujeme vhodnými marketingovými aktivitami.

Pre zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie kameniva budujeme prevádzku výroby betónových prefabrikátov (debniacich tvárnic a chodníkových obrubníkov), od ktorej tiež očakávame od roku 2017 kladný príspevok k hospodáreniu spoločnosti ANTECO.

Ako už bolo spomenuté, všetky investície do spoločnosti ANTECO boli financované zo zdrojov SEVISu. Čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne zo zdrojov získaných z emitovaných dlhopisov SEVIS. Keďže je naším zámerom zlacniť financovanie spoločnosti ANTECO a súčasne znížiť podiel cudzích zdrojov v SEVIS, a.s., rozhodli sme sa zvoliť systém priameho financovania spoločnosti ANTECO emitovaním dlhopisu. Tým zminimalizujeme pôžičku od spriaznených osôb a podiel financovania od SEVISu zostane predovšetkým formou vkladov do vlastného imania.

Za splatenie dlhopisu ručí spoločnosť ANTECO celým svojim majetkom a sekundárnym ručiteľom je samozrejme SEVIS, a.s. ako majoritný vlastník tohto projektu.

Ing. Danica Michalková & Ing. Adrian Schnierer
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2145 krát Naposledy zmenené streda, 19 apríl 2017 14:32
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

Súvisiace položky (podľa značky)