sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Všetky slovenské vlády rady rozprávajú o podpore hospodárskeho rastu. Dokazujú to najmä štedrými dotáciami a daňovými prázdninami pre nadnárodné monopoly. Čo sa týka domáceho biznisu, najčastejšie počúvame o zlepšovaní podnikateľského prostredia. Aká je skutočnosť? V rebríčku Svetovej banky „Doing Business“ je 170 krajín. A Slovensko je na 48 mieste. Kúsok za Tuniskom a ďaleko za Macedónskom.

piatok, 01 jún 2012 17:31

Päť rokov krízy

Napísal(a)

Ťažko uveriť, ale finančná a neskôr aj hospodárska kríza „oslavuje“ svoje piate narodeniny. Pri jej vypuknutí sa svetové médiá predháňali v katastrofických víziách finančnej katastrofy a ekonomického zrútenia. Vďaka politike tlačenia peňazí centrálnymi bankami sa tieto vízie našťastie nenaplnili. Nezopakovala sa ani hlboká ekonomická depresia z rokov 1929-33. To však neznamená, že sme z krízy vyviazli lacno. Liečba tlačením peňazí nebola bez vedľajších účinkov, ktoré môžu byť rovnako vážne, ako samotná choroba.

John Maynard Keynes (1883 -1946) je dnes známy predovšetkým ako ikona ekonomickej teórie. Stal sa „štátnicovou otázkou“ na všetkých svetových univerzitách a trápia sa s ním všetci študenti ekonómie. Keynes však z ďaleka nebol len suchopárnym ekonómom ponoreným do abstraktných teórií. Jeho meno s rovnakou úctou vyslovujú aj umelci, politici i burzoví špekulanti.

utorok, 20 marec 2012 19:58

Ako predať firmu

Napísal(a)

Po dvoch desaťročiach podnikania prehodnocujú mnohí majitelia firiem svoje plány. Uvedomujú si ďalšiu neudržateľnosť situácie, keď ako vlastníci zastávajú vo firme aj výkonnú manažérsku funkciu a riadia jej každodenný chod. Väčšinou existuje kombinácia viacerých dôvodov, prečo sú úvahy našich klientov o predaji firmy čoraz konkrétnejšie. Roky a únava pribúdajú, zdravotný stav sa zhoršuje, chuť čeliť novým výzvam sa vytráca. Predstavy spoluvlastníkov o ďalšom podnikaní sa rozchádzajú a nie je vôľa zbližovať svoje názory. Vždy ide o citlivú tému, kde vo vzájomnej komunikácii medzi SEVISom a našimi klientmi hrá dlhodobý vzťah významnú úlohu.

utorok, 20 marec 2012 19:58

Záložné právo k cenným papierom

Napísal(a)

Ste v pozícii záložného veriteľa alebo záložcu, potrebujete uskutočniť výkon záložných práv k cenným papierom a neviete ako na to? Nezaobídete sa pri tom bez obchodníka s cennými papiermi a ak sú akcie prijaté na obchodovanie na burzu cenných papierov, pomôže tiež licencia člena danej burzy.

Príjmy z cenných papierov sú zaradené do rôznych paragrafov podľa zákona o dani z príjmov a tým pádom aj do daňového priznania fyzických osôb (typ B) vstupujú do rôznych jeho častí. Čo sa týka ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne, tak za rok 2011 ho bude z podkladov poskytnutých zamestnávateľmi, daňovými úradmi a sociálnou poisťovňou robiť zdravotná poisťovňa. Termín na vykonanie ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne má táto do 30.9. a následne zašle poistencovi výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o preplatku.

utorok, 20 marec 2012 19:18

Rok 2011 a výhľady roku 2012

Napísal(a)

Podmienky na investovanie v tomto období boli naozaj zložité, ovplyvňované najmä novými negatívnymi očakávaniami súvisiacimi so schopnosťou obnoviť, resp. udržať stav svetovej ekonomiky, eurozóny ako aj Slovenska.

štvrtok, 01 marec 2012 16:35

Vrátiť sa k drachme?

Napísal(a)

Nebolo by lepšie, keby sa Grécko vrátilo k drachme a svoje problémy s konku-rencieschopnosťou riešilo normálnou devalváciou meny? Aj slovenská koruna párkrát devalvovala a export potom vždy ožil. Nie je však devalvácia ako devalvácia. Tie naše prichádzali viac menej postupne a činili niekoľko percent.

Na svete sú miliardy chudobných ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť pravidelné jedlo či dochádzku do školy. Chudoba je stará ako ľudská spoločnosť. Jej problém sa snažili riešiť rôzni filantropi. Väčšinou to boli lekári, ako napríklad šľachetný doktor Schweitzer alebo misionári ako Matka Tereza. Napriek obrovskému úsiliu (a nemalým finančným zdrojom z vyspelých krajín) však postavenie chudobných veľmi nezmenili. Je v tom zvrátená logika: prečo finančné problémy riešia lekári a nie ľudia na to určení, napríklad bankári a ekonómovia? Očakáva snáď niekto od bankára, že bude operovať žlčník? Majú však bankári chudobným vôbec čo povedať? Príklad z Bangladéša dokazuje, že áno.

utorok, 20 december 2011 19:19

Vydali sme už náš druhý dlhopis – SEVIS 002

Napísal(a)

V tohtoročnom májovom čísle nášho newslettra sme vás informovali o tom, že naša spoločnosť SEVIS, a.s. vydala svoju historicky prvú emisiu vlastných dlhopisov. Po polroku primárneho upisovania môžeme oznámiť, že táto emisia je tesne pred jej úplným upísaním. Keďže ďalší investori prejavili záujem o nákup dlhopisov, rozhodli sme sa pre vydanie druhej emisie dlhopisov s názvom SEVIS 002.

Strana 12 z 17