sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Pravidlá pre vydávanie korporátnych dlhopisov, najmä tých súkromných, sa podľa ostatnej novely zákona o dlhopisoch č.206/2014 Z.z. od 01.09.2014 zmenia. Priblížime vám najdôležitejšie zmeny tak z pohľadu emitenta dlhopisov, ako aj z pohľadu investora.

nedeľa, 14 september 2014 02:00

Dane z príjmov - zasa sa pripravujú zmeny

Napísal(a)

Ak o nejakej téme možno povedať, že je nekonečná, tak sú to určite novelizácie zákona o dani z príjmov. Koncom minulého roka sa veľa hovorilo o tzv. „veľkej novele zákona", v rámci ktorej by mali byť aj redefinované skupiny príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov a vytvorená podpora pre rozvoj kapitálového trhu. Takáto novela zatiaľ na svete nie je, ale novela, ktorou sa znovu významne menia podmienky pre podnikateľov je toho času v parlamente. Samozrejme na definitívnu podobu si budeme musieť počkať (podľa slovenských zvyklostí) tak do novembrovej parlamentnej schôdze.

O cestovnom ruchu sa často hovorí, že má na Slovensku mimoriadnu perspektívu. Máme krásne hory, veľa historických pamiatok a bohatý folklór. Turisti by sa k nám mali hrnúť. Ako je to však v skutočnosti. Sme vyhľadávanou turistickou destináciou? Povedzme si hneď na úvoad, že v cestovnom ruchu Slovensko dieru do sveta neurobilo. V roku 2012 malo podiel na celkových príchodoch turistov v Európe len 0,3% a na celkových príjmoch z medzinárodného cestovného ruchu 0,5%.

pondelok, 30 jún 2014 02:00

Záujem o SEVIS dlhopisy rastie

Napísal(a)

Pred časom sme vás v newslettri informovali o tom, že naša spoločnosť SEVIS, a.s. vydala svoju historicky prvú emisiu vlastných dlhopisov s označením SEVIS 001. Odvtedy ubehli už tri roky a my vám môžeme hrdo oznámiť, že dňa 10.5.2014 sme investorom úspešne vyplatili istinu v objeme 3 mil. EUR.

Prešiel ďalší štvrťrok a s ním prišiel čas aj na 4. stretnutie členov SEVIS klubu, ktoré sa bude konať 12.6.2014 tradične u nás v Žiline. Hostiť teraz budeme p. Júliusa Medveďa a Rastislava Bobčeka, ktorí budú hovoriť na tému: „Pôda a poľnohospodárstvo ako priestor pre investovanie."

Otázka, ktorú si častokrát kladú niektorí klienti SEVISu. Mnohí v agrosektore už podnikajú, iní iba plánujú investovať do tohto odvetvia. Nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku rozpútal publicitu okolo problematiky predaja a kúpy poľnohospodárskej pôdy. Ak má investor reálny záujem o podnikanie v poľnohospodárstve, nepotrebuje k tomu vlastniť pôdu. Zmysluplnejším sa javí získanie podniku aj s nájomnými zmluvami k pôde. Reálnym záujmom myslím získavať z pôdy produkty, nie špekulácie s dotáciami na hektár.

Dňa 6. mája 2014 sa ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového zákona o odpadoch, ktoré predložilo Ministerstvo životného prostredia. Na základe minulých skúseností sa však pýtame: Bude osud nového návrhu zákona rovnaký ako jeho predchodcu?

utorok, 10 jún 2014 02:00

Skapal pes a oživiť ho nemá kto!

Napísal(a)

Neteší ma vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa zmeniť nedajú, kde sa ťažko hľadá východisko a negatívny názor len zbytočne dramatizuje stav. No v prípade slovenského kapitálového trhu, ktorého som súčasťou už viac ako 20 rokov, sa vyjadriť potrebujem. Vyrástli sme na kupónovej privatizácii, na investičných fondoch, na rozdielnej znalosti a schopnosti účastníkov nakladať so svojimi akciami. V súčasnosti „kupónka" už vôbec nie je aktuálna a všetky investičné fondy zanikli alebo sa v minulosti zmenili na akciové spoločnosti, resp. podielové fondy.

štvrtok, 03 apríl 2014 16:00

Sú akcie dobrým tipom?

Napísal(a)

Bežne sa dozvedáme, že kto chce veľa zarobiť, musí investovať do akcií. Tie zarábajú omnoho viac ako dlhopisy, nevraviac už o bankových vkladoch. Historické dáta podporujú tieto tvrdenia. Čerstvý nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Robert Shiller zozbieral dáta o vývoji amerického akciového trhu od roku 1871. Za posledných 142 rokov akcie (vrátane vyplatených dividend) zarábali v priemere 6,5% ročne, v reálnych cenách (po odpočítaní inflácie). Dlhodobý priemer pritom zohľadňuje aj dve svetové vojny a dva tucty hospodárskych kríz, keď sa akciám moc nedarilo.

Aj vy máte niekedy pocit, že byť na Slovensku dlžníkom je pohodlnejšie ako byť veriteľom? Nestačí, že veritelia majú vo všeobecnosti problém dostať sa k svojim peniazom zdĺhavou súdnou cestou a exekúciami, naša legislatíva im hádže polená pod nohy aj v konkurznom konaní.
Strana 8 z 17