sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Ing. Martin Václavík

Ing. Martin Václavík

konzultant

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Otázka, ktorú si častokrát kladú niektorí klienti SEVISu. Mnohí v agrosektore už podnikajú, iní iba plánujú investovať do tohto odvetvia. Nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku rozpútal publicitu okolo problematiky predaja a kúpy poľnohospodárskej pôdy. Ak má investor reálny záujem o podnikanie v poľnohospodárstve, nepotrebuje k tomu vlastniť pôdu. Zmysluplnejším sa javí získanie podniku aj s nájomnými zmluvami k pôde. Reálnym záujmom myslím získavať z pôdy produkty, nie špekulácie s dotáciami na hektár.

Na Slovensku vznikol kapitálový trh pred dvomi desaťročiami. Podstatnú úlohu pritom zohrala kupónová privatizácia. Tá spôsobila, že približne dva milióny občanov Slovenska sa stali akcionármi.Títo akcionári zaplatili 1000 korún za kupónovú knižku a stali sa majiteľmi určitého počtu akcií, pričom každá akcia mala menovitú hodnotu 1000 korún. Stali sa tak majiteľmi akcií za zlomok ich menovitých hodnôt. Na slovenskom kapitálovom trhu bolo v tom čase možné obchodovať s akciami viac než 500 akciových spoločností.

utorok, 20 marec 2012 19:58

Ako predať firmu

Po dvoch desaťročiach podnikania prehodnocujú mnohí majitelia firiem svoje plány. Uvedomujú si ďalšiu neudržateľnosť situácie, keď ako vlastníci zastávajú vo firme aj výkonnú manažérsku funkciu a riadia jej každodenný chod. Väčšinou existuje kombinácia viacerých dôvodov, prečo sú úvahy našich klientov o predaji firmy čoraz konkrétnejšie. Roky a únava pribúdajú, zdravotný stav sa zhoršuje, chuť čeliť novým výzvam sa vytráca. Predstavy spoluvlastníkov o ďalšom podnikaní sa rozchádzajú a nie je vôľa zbližovať svoje názory. Vždy ide o citlivú tému, kde vo vzájomnej komunikácii medzi SEVISom a našimi klientmi hrá dlhodobý vzťah významnú úlohu.

Začiatok deväťdesiatych rokov priniesol na Slovensko možnosť súkromného podnikania. Nasledovala privatizácia spoločností, vydávanie a skupovanie akcií. Tak ako sa časom prirodzene vyvíjali a menili potreby majiteľov týchto spoločností, menili sa aj dôvody a spektrum využívania našich služieb. Dnes je často diskutovanou témou aj príprava na odovzdanie vlastníctva firmy do rúk nasledujúcej generácie.

utorok, 22 február 2011 19:26

Stal sa FNM Vašim akcionárom?

Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej ako FNM) sa vďaka bezodplatnému prevodu cenných papierov stal akcionárom a držiteľom družstevných podielnických listov v takmer 800 spoločnostiach. Kompletný zoznam cenných papierov vo vlastníctve FNM k 31.12.2010 nadobudnutých v zmysle zákona č.160/2009 Z.z. je prístupný na: http://www.natfund.gov.sk/doc/Cenne_papiere_Stav_k_31_12_2010.pdf.

pondelok, 20 september 2010 21:06

Fúzia nie je len o zväčšovaní podielu

V období posledných dvoch – troch rokov čoraz viac našich klientov uvažuje o ukončení svojho aktívneho podnikateľského života. Impulzov je zrejme viac, od roku 1990 už uplynuli dve desaťročia, ľuďom pribudli roky, do toho prišla ekonomická kríza, …

Aktívne pôsobenie v spoločnosti je môžné ukončiť dvoma najčastejšími spôsobmi. Firmu možno buď predať, alebo posunúť nasledujúcej generácii (obvykle deťom). Oba tieto spôsoby majú veľa prvkov a detailov, v ktorých sa líšia. Inak povedané, nie všetky predaje sa dejú úplne rovnako a odovzdanie nasledovníkom môže mať tiež mnoho variácií. Sústreďme sa však na to, čo majú oba postupy spoločné a hlavne ako to súvisí so zlučovaním (fúziou) spoločností.

nedeľa, 20 december 2009 20:08

Listinné akcie a jediný akcionár

Platná legislatíva umožňuje akciovým spoločnostiam vydávať svoje akcie v listinnej alebo v zaknihovanej podobe. Jednoduchým spočítaním zistíme, že akciových spoločností s listinnými akciami je výrazne viac ako tých, ktoré zvolili zaknihované akcie. Tento stav zrejme odráža povedomie, že listinné akcie sú jednoduchším riešením. Stačí ich vytlačiť a akcionári nemusia mať otvorené účty majiteľov cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej ako Centrálny depozitár), za ktoré treba každoročne platiť. Pravda je však trochu iná.