sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: darovanie na FNM

utorok, 22 február 2011 19:26

Stal sa FNM Vašim akcionárom?

Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej ako FNM) sa vďaka bezodplatnému prevodu cenných papierov stal akcionárom a držiteľom družstevných podielnických listov v takmer 800 spoločnostiach. Kompletný zoznam cenných papierov vo vlastníctve FNM k 31.12.2010 nadobudnutých v zmysle zákona č.160/2009 Z.z. je prístupný na: http://www.natfund.gov.sk/doc/Cenne_papiere_Stav_k_31_12_2010.pdf.