sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

nedeľa, 14 september 2014 02:00

Vydanie súkromnej emisie korporátnych dlhopisov sa zjednoduší

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pravidlá pre vydávanie korporátnych dlhopisov, najmä tých súkromných, sa podľa ostatnej novely zákona o dlhopisoch č.206/2014 Z.z. od 01.09.2014 zmenia. Priblížime vám najdôležitejšie zmeny tak z pohľadu emitenta dlhopisov, ako aj z pohľadu investora.


Pre záujemcov o vydanie dlhopisov, ktorí neplánujú vydať dlhopisy formou verejnej ponuky cenných papierov a nebudú vypracúvať prospekt cenného papiera, je potešujúce, že zverejnenie emisných podmienok v tlači aspoň 7 dní pred vydaním cenných papierov bude minulosťou. Rovnako tak i informatívne odosielanie emisných podmienok do Národnej banky Slovenska.

Zverejniť emisné podmienky postačí v deň začiatku vydávania dlhopisov na webovom sídle emitenta a sprístupnenie pre záujemcov na nosiči informácií, napr. na CD, DVD, USB alebo na papieri. Alternatívou bude umiestnenie emisných podmienok na webovom sídle finančnej inštitúcie, ktorá pre emitenta predáva alebo umiestňuje dlhopisy. Zároveň bude emitent povinný poskytnúť emisné podmienky každému majiteľovi dlhopisov a centrálnemu depozitárovi cenných papierov. Uvedené zmeny umožnia zjednodušené vydávanie dlhopisov.

Novinkou je zmena minimálnej menovitej hodnoty dlhopisu vydaného v eurách z doterajšieho 1 eura na 1 cent. Táto úprava sa nám javí skôr zbytočná, nakoľko administratíva spojená s dlhopisom takejto menovitej hodnoty je značne náročná. Niektorí emitenti pravdepodobne ocenia možnosť obmedziť prevoditeľosť dlhopisov.

Pri rozhodovaní sa o budúcej investícii treba vedieť, že sa zavádzajú nové typy dlhopisov – podriadený dlhopis a zabezpečený dlhopis. Už z ich názvu je zrejmé, o aké typy cenných papierov sa bude jednať. Podriadený dlhopis bude znamenať vyššie riziko z dôvodu podriadenia nárokov z neho plynúcich iným nárokom. Pre prípad likvidácie, konkurzu alebo reštrukturalizácie emitenta dlhopisu sa majitelia takýchto dlhopisov uspokojujú až v poslednom poradí. Naopak, zabezpečený dlhopis so sebou nesie dodatočné záruky za jeho splatenie, poskytnuté buď emitentom alebo treťou osobou.

Každý emitent dlhopisov bude môcť zriadiť tzv. schôdzu majiteľov dlhopisov, orgán podobný valnému zhromaždeniu. V emisných podmienkach emitent vymedzí kompetencie schôdze majiteľov, prípadne môže byť ustanovený i jeden spoločný zástupca majiteľov dlhopisov, ktorý bude presadzovať záujmy investorov.

Od 01.09.2014 zanikne povinnosť emitentov súkromných dlhopisov (cenné papiere neprijaté na burzu) podávať hlásenia Národnej banke Slovenska. Ako uvádza dôvodová správa k zákonu „Keďže u súkromných emisií dlhopisov ide o súkromnoprávny obchodný vzťah medzi emitentom a investorom, resp. majiteľom dlhopisu, nie je dôvod, aby Národná banka Slovenska vykonávala nad nimi dohľad.".

S uvedeným sa v plnom rozsahu stotožňujeme. V SEVISe uprednostňujeme priamy kontakt so svojimi klientmi, s ktorými máme korektné vzťahy a aj bez „dohľadu" spolupracujeme k spokojnosti oboch strán, o čom svedčia už štyri vydané emisie dlhopisov SEVIS. Ku ktorým na jeseň pribudne ďalšia.

Mgr. Danica Kozáková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Prečítané 4110 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 15:43