sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: skupina SEVIS

štvrtok, 03 apríl 2014 14:55

Na veľkosti záleží...

Začiatkom roka býva dobrým zvykom rozoberať plán činnosti pre nové obdobie a hodnotiť dosiahnuté výsledky za predchádzajúce obdobie. V tomto prípade to opäť robím s radosťou, pretože minulý rok sme hospodárili  veľmi dobre, a to so ziskom vo výške 480 tis. €. Spokojnosť s plnením plánu nespočívala iba v  zisku, ale aj v dosiahnutí ďalších sledovaných ukazovateľov. Bilančná hodnota  aktív  narástla o 19,5 %, čo znamená, že celkový objem majetku, ktorý spravuje skupina SEVIS, stúpol k 1.1.2014 na 19,8 mil. €. Počas roka 2013 sme získali prostredníctvom SEVIS dlhopisov a pôžičiek nové finančné prostriedky vo výške 2,7 mil. € a klientom sme poskytli na krátkodobé preklenutie nedostatku likvidity pôžičky v objeme 7,4 mil. €.

Zverejnené v O SEVISe