sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

O tom, že je na finančných trhoch prebytok voľných zdrojov nás denne presviedčajú banky a rôzne iné finančné inštitúcie, ktoré zo všetkých strán chrlia na nás reklamné ponuky na rôzne druhy úverov. Človek si môže myslieť, že stačí prísť za príslušnou inštitúciou a prostriedky dostane. Pokiaľ chce spotrebný úver, hypotéku alebo iný úverový produkt vo výške niekoľkých tisíc eur ako fyzická osoba, tak u niektorej z týchto inštitúcií určite pochodí. Ak sa ale ako podnikateľ začne zaujímať o zdroje financovania pre svoje podnikanie, okruh inštitúcií sa zúži a podmienky pre poskytnutie financovania sú neporovnateľne tvrdšie.

štvrtok, 20 december 2012 19:16

Keď chceš obchodovať, musíš na to mať

Napísal(a)

Na vyhotovenie kvalitných a spoľahlivých analýz finančných nástrojov sú potrebné finančné a ekonomické dáta, ktoré čo do kvality a kvantity môžu ponúknuť iba profesionálni a teda platení poskytovatelia. Dominantnými spoločnosťami na tomto trhu sú Thomson-Reuters a Bloomberg.

štvrtok, 20 december 2012 17:15

Rybačka a lá SEVIS

Napísal(a)

Za 20 rokov pôsobenia na trhu sme si vybudovali povesť spoľahlivého obchodného partnera, ktorý sa môže pochváliť stovkami úspešných pracovných vzťahov. Mnohé z nich sa preklopili až do vzťahov priateľských, preto nás niektorí z vás poznajú nielen z obchodných stretnutí ale aj z menej formálnych akcií, kedy sa spolu nestretávame za účelom realizácie konkrétneho obchodu. Možností na neformálne stretnutie je v dnešnej dobe veľa – či už sú to rôzne športové turnaje, kultúrne podujatia, charitatívne akcie a veľa ďalších. My v SEVISe však máme radi originalitu.

Už sme si akosi zvykli, že každý nadchádzajúci rok bude náročný. Ekonomická prognóza Európskej komisie na rok 2013 má celkom jednoznačný názov „Plavba v rozbúrených vodách“. Nebudeme sa teraz týrať rôznymi depresívnymi úvahami o dlhovej kríze a udržateľnosti eura ako spoločnej meny, na ktoré spomínaná prognóza nie je skúpa. Hlavné posolstvo prognózy sa dá zhrnúť nasledovne: hoci už máme najhoršie obdobie krízy pravdepodobne za sebou, hospodársky rast sa znovu odkladá. Najmenej na rok 2014.

štvrtok, 27 september 2012 18:56

Anteco expanduje

Napísal(a)

V roku 2008 sa spoločnosť SEVIS a.s., rozhodla svojou strategickou investíciou do dcérskej spoločnosti Anteco s.r.o. podporiť rast tejto spoločnosti, zaoberajúcou sa ťažbou štrkopieskov a ich spracovávaním na certifikované hutné kamenivo. Rast požiadaviek na objem a sortiment kameniva, dobrá strategická poloha a ambícia byť partnerom pri významných stavebných projektoch boli hlavnými dôvodmi, prečo sme dali tejto investícii vo výške 1,3 mil. EUR zelenú.

štvrtok, 20 september 2012 20:51

Zaujímavosti z novely Zákona o DPH

Napísal(a)

Na svete máme ďalšiu novelu zákona o DPH – v tomto roku je prvá a dúfame, že aj posledná. Podľa dôvodovej správy a medializovaných informácií jej hlavným cieľom má byť zabrániť daňovým únikom. Cieľ je to chvályhodný, len aby zasa nepostihoval hlavne tých, ktorí nemajú záujem obchádzať zákon.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty má na svedomí i zmenu Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“), konkrétne ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným. Pre úplnosť treba dodať, že novelizovaný bol tiež zákon o správe daní č.563/2009 Z.z. (daňový poriadok). Spoločne tak vytvorili podstatne zložitejší postup, ktorý bude od 1.10.2012 potrebné aplikovať pri zakladaní s.r.o. a pri prevodoch väčšinových podielov v s.r.o.

Každý človek má potrebu chrániť si svoj majetok, aby nestratil na hodnote. Ešte lepšie, aby sa hodnota jeho majetku zvyšovala. Za týmto účelom hľadá možnosti investovania voľných finančných prostriedkov. Investovaniu a teda zhodnocovaniu finančných prostriedkov sa venujú banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne atď. Pokiaľ človek investuje za účelom zhodnotenia svojich prostriedkov, porovnáva dosiahnuteľný výnos z jednotlivých typov investícií u rôznych finančných inštitúcií. Dosiahnuteľný výnos musí znížiť o náklady spojené s riadením, resp. správou investícií.

štvrtok, 20 september 2012 18:52

SEVIS podporil mladých umelcov zo Žiliny

Napísal(a)

Skupina SEVIS sa rozhodla podporiť mladých umelcov z okolia Žiliny, a tak v dňoch 17. – 20.8.2012 zorganizovala akciu, ktorej cieľom bolo skrášliť priestor parkoviska za našou budovou. Naša spoločnosť poskytla tento priestor na realizáciu sprejerom, ktorí tak mali možnosť pretaviť svoje kreatívne myslenie a umelecké vlohy do krásneho spoločného diela, o ktorom sme presvedčení, že bude dlhé roky spríjemňovať prostredie mnohým občanom zo Žiliny a jej okolia.

My ho nevydávame, takú ambíciu nemáme, vydáva ho náš dlhoročný partner Ing. Ladislav Pavlík, ktorý je tvorcom a vlastníkom myšlienky, pričom šéfredaktorkou časopisu je Mgr. Gabika Redayová. Pýtate sa, prečo vám o ňom hovoríme? Stručne povedané, lebo veríme, že vás obsah časopisu zaujme a bude pre vás prínosom.

Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť vydanie časopisu „Úspešní manažéri“, nakoľko si myslíme, že takýto typ časopisu na Slovensku chýba a sme presvedčení o jeho úspechu. Časopis je zameraný na skupinu malých a stredných slovenských podnikov, ich manažérov a majiteľov, pričom tento segment je aj našou cieľovou skupinou.

Strana 11 z 17