sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

nedeľa, 20 február 2011 20:02

Nové odvodové povinnosti od 1.1.2011

Napísal(a)

Na konci kalendárneho roka, vždy v decembri, nám náš parlament prinesie vianočné darčeky v podobe množstva zmien v zákonoch, ktoré musíme od 1. januára zapracovať do svojich podnikateľských aktivít. V roku 2010 bol parlament skutočne štedrý a zmenil nielen zákon o dani z príjmu a zákon o DPH, ale aj zákony o sociálnom a zdravotnom poistení. Tie posledné dva menované priniesli množstvo diskusií a hlavne množstvo nových administratívnych aj odvodových povinností pre podnikateľov.

nedeľa, 20 február 2011 19:27

Behind the scenes

Napísal(a)

Jednou z oblastí, na ktorú sa v SEVISe špecializujeme je privátne investovanie. Našim zámerom je prinášať vám originálny rozsah finančných služieb a hľadať zaujímavé investičné príležitosti. Táto práca je náročná a podieľajú sa na nej predovšetkým členovia oddelenia analýz a riadenia portfólií, kam patrím aj ja. Nakoľko našich klientov často zaujíma, v čom tkvie podstata a úspešnosť tejto práce, pokúsim sa vám priblížiť činnosti jednotlivých súčastí nášho oddelenia tak, aby čo najmenej pojednávali o číslach a odborných termínoch. Verím, že to pomôže jednoduchšie si vytvoriť obraz o podstate vykonávaných činností nášho tímu. Dovolil som si pri tom použiť prirovnania z profesií, ktoré sú nám všetkým známe z osobného života. Navyše každý z nás k nim viaže svoje osobné zážitky a skúsenosti, a tak k nim môže nachádzať nové a nové paralely.

nedeľa, 20 február 2011 19:26

Rok 2010 verzus 2011

Podmienky na investovanie stále nie sú stabilné, nakoľko stav svetovej ekonomiky, eurozóny, ako aj Slovenska ešte nemožno považovať za ekonomicky zdravý. Nikdy v histórii centrálnych bánk nebola taká dlhá doba bez zmeny úrokových sadzieb a nikdy v histórií neboli tieto sadzby tak nízko ako za posledné dva roky. To len potvrdzuje pretrvávajúcu vážnosť situácie na finančných trhoch. Náladovosť a opatrnosť investorov je zrejmá a centrálne banky sa v tejto situácií zmôžu jedine na tlačenie stále nových peňazí.

štvrtok, 10 február 2011 19:06

Rok opatrnosti a rozvážnosti

Napísal(a)

Vždy keď začína rok, spomeniem si na začiatky SEVISu (čo doslovne znamená Severoslovenská investičná spoločnosť). Nielenže sme o rok starší, ale tento rok sme prekročili pomyselný prah dospelosti, keďže máme 18 rokov. Či sme už „veľký“ je ťažké povedať, pretože priestoru na rast je stále dostatok. SEVIS ako investičná a konzultačná spoločnosť spolupracuje s vlastníkmi a majoritnými akcionármi spoločností pri napĺňaní ich dlhodobej stratégie. Zároveň buduje schopnosť neustále získavať nové zdroje a aktívne vyhľadávať perspektívne investičné projekty.

streda, 02 február 2011 17:08

Drahé naše ceny

Napísal(a)

Januárový nárast cien o 3% bol pre mnohých šokom. Poslednýkrát takto vysoko rástli ceny začiatkom roka 2009. Odvtedy sme si zvykli na nízku infláciu, rádovo na úrovni 1,0-1,5%. Čo sa vlastne stalo? Ovplyvnila rast cien zvýšená DPH alebo zvýšené marže obchodníkov?

Pri zdaňovaní úrokových výnosov (kupónov) z dlhopisov hrá dôležitú úlohu skutočnosť, či je emitentom daného dlhopisu slovenská alebo zahraničná spoločnosť.

sobota, 20 november 2010 20:05

Premena na euro a celé čísla

Napísal(a)

Niektorí z vás si určite pomyslia: „Čo ešte možno o tejto téme písať?“ Vykonali ste vo vašej spoločnosti premenu menovitej hodnoty akcií na euro? Je aktuálna menovitá hodnota akcií vašej spoločnosti v obchodnom registri napr. 33,19 eur? Alebo ste spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným a váš obchodný podiel je napr. 3.319,39 eur? Radi by sme vám dali tip, ako v budúcnosti „narábať“ s akciami a podielmi v obchodných spoločnostiach, aby ste si ušetrili nepríjemné chvíle pri zápisoch v obchodnom registri.

sobota, 20 november 2010 19:47

Siderit – dobrý biznis si peniaze našiel

Napísal(a)

SEVIS dlhodobo vyhľadáva podnikateľské nápady a projekty, ktoré sa javia ako životaschopné a ponúkajú zaujímavú mieru výnosu a návratnosti vložených investícii. Táto činnosť je SEVISom prezentovaná ako„Dobrý biznis si peniaze nájde“. Hľadanie iných ako bankových foriem financovania podnikania spája nás a našich klientov a robí z nich našich partnerov.

Posledným príkladom je úspešne realizovaný projekt zameraný na spracovanie jemnozr

Ceny zlata lámu všetky rekordy. Analytici vydávajú odvážne vyhlásenia, že o rok môže stáť drahý kov dvoj až trojnásobok súčasnej ceny. Extrémne odhady vidia cenu zlatu až na hranici 10 tisíc dolárov za uncu. Poukazuje sa na voľnú monetárnu politiku centrálnych bánk, ktoré zaplavujú trhy peniazmi bez ohľadu na možné riziko budúcej inflácie. Zlato predstavuje nielen investičnú istotu, ale aj príležitosť na nevídané zhodnotenie peňazí. Dôvody na kúpu a držbu investičného zlata sa dajú zhrnúť takto:

sobota, 20 november 2010 19:07

SEVIS partner aj pre umenie

Napísal(a)

Hoci nepatríme medzi najväčšie investičné a konzultačné spoločnosti na trhu, stále sme pri vás. Stretávame sa s vami, rozprávame sa o vašich nápadoch a zámeroch, pozorne počúvame vaše starosti s biznisom. Tak ako sa snažíme pomôcť vám v podnikaní a byť vašim partnerom, tak sme sa rozhodli pomôcť k životu aj jednému výnimočnému umeleckému dielu, ktoré nás nadchlo svojou originalitou a myšlienkou. SEVIS sa stal generálnym partnerom veľkolepého hudobno-tanečného diela slovenského skladateľa Dušana Rapoša Pietro e Lucia.

Strana 14 z 17