sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

nedeľa, 20 december 2009 19:42

Na trh prinášame dlhopis EX CREDIT

Napísal(a)

Okrem slávnostného uvedenia emisie dlhopisov DIAMANT 01 v týchto dňoch spúšťame na trh aj vydanie emisie dlhopisov spoločnosti EX CREDIT, a.s., ktorej sme manažérom. Spoločnosť EX CREDIT, a.s. podniká od roku 2003 a svojím klientom poskytuje rýchle, cenovo výhodné prefinancovanie nákupov spotrebného tovaru a technológií. Z dôvodu diverzifikácie získavania finančných zdrojov sa obrátila na primárny trh s emisiou dlhopisov. Aby klienti, a teda aj možní potencionálni záujemcovia o dlhopis získali základné informácie o tejto emisii, požiadali sme o rozhovor člena dozornej rady spoločnosti EX CREDIT, a.s. Ing. Mariána Rigana.

Slávnostné uvedenie tejto emisie na trh sa uskutoční 2. decembra 2009 v hoteli Radisson SAS Carlton v Bratislave, formou mimoriadneho diskusného fóra HNClubu, ktorého sme spoluorganizátormi. Podujatie je spojené s výstavou diamantov a luxusných briliantových šperkov v celkovej hodnote 10 mil. EUR. Pozvanie vystúpiť na pôde HNClubu prijal aj prominentný hosť – Arthur Beller, prezident najstaršej antverpskej diamantovej burzy Beurs voor Diamanthandel.

nedeľa, 20 december 2009 19:11

Spolu s Vami tvoríme trh

Napísal(a)

Vzťah s našimi klientmi budujeme na dlhé obdobie. K žiadnemu z nich sa nestaviame ako k obchodnému prípadu, ktorý je potrebné, čo najskôr podpísať a uzavrieť. Chceme, aby sa klient sám presvedčil o dôležitosti vzťahu s nami a  videl tak náš prínos pre seba z každej oblasti, v ktorej podnikáme. Preto veľa komunikujeme a spoločne hľadáme riešenia problémov, ktoré naši klienti majú. Niektorí potrebujú získať nové finančné prostriedky na svoje podnikanie, iní ich majú dosť a hľadajú zaujímavú investičnú príležitosť. Ďalší vlastnia spoločnosť, ktorá prechádza zmenami a tieto zmeny potrebujú aplikovať a zosúladiť napr. s novou legislatívou. Našimi klientmi sú majitelia a manažéri firiem, ktorým pomáhame v ich podnikaní, chránime ich súkromný a firemný majetok, investujeme ich voľné finančné zdroje. Ochrana podnikania, hľadanie financovania a investovanie sú základom našich troch hlavných oblastí služieb, ktorými uspokojujeme potreby našich klientov.

Služby emitentom (corporate action) su silnou stránkou našej spoločnosti, čo dokazuje niel

utorok, 01 december 2009 17:12

Drahé naše euro

Napísal(a)

Začiatkom roka Slovensko vstúpilo do prestížneho klubu Eurozóny. Vstupu predchádzalo more diskusií a protichodných názorov. Ekonómovia sa však v podstate zhodujú na tom, že čím je nejaká krajina menšia a čím je jej ekonomika otvorenejšia voči svetu, tým viac prevažujú pozitíva spoločnej meny nad jej negatívami.

štvrtok, 20 august 2009 21:11

BSM a obchodný podiel v s.r.o.

Napísal(a)

Život nám prináša rôzne situácie, ktoré mnohokrát ani nemôžeme predpokladať. Radi by sme sa preto zamerali aj na oblasť spoločného majetku manželov a na riešenie jedného z častých problémov, a to keď sa jeden z manželov počas trvania manželstva stane spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným. Ako to ovplyvní rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)?


Rast rizík a konkurencie v svetovom hospodárstve vyvíja tlak na ekonomické subjekty, aby aktívne využívali možnosti ratingu. V súčasnej dobe sa stáva rating nástrojom riadiaceho procesu, je zdrojom aktuálnych objektívnych a komplexných informácií, ktorý umožňuje manažmentu spoločnosti prijímať správne rozhodnutia.

Je zaujímavé porovnávať daňovú politiku v Českej a Slovenskej republike.

Slovenská republika sa prezentuje uskutočnenou daňovou reformou, ktorá znamenala zjednotenie dane z príjmov na úroveň 19 % a odstránenie zdaňovania už zdanených príjmov – dividend a im podobných príjmov.

V Českej republike k daňovej reforme podobného charakteru nedošlo. Daň z príjmov je od 5 % do 20 % v závislosti od druhu príjmu, ale aj od daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby). Najvýraznejšie sú rozdiely práve pri zdaňovaní jednotlivých druhov príjmov z cenných papierov, a to zvlášť u fyzických osôb (ale nie pri fyzických osobách podnikateľoch).

pondelok, 10 august 2009 09:33

Diamantové dlhopisy - svetový unikát

Napísal(a)

SEVISBROKERS FINANCE a spoločnosť Diamonds International Corporation – D.I.C. SK, s.r.o. podpísali vzájomnú dohodu o spolupráci pri príprave projektu emisie dlhopisov. Spojenie dvoch silných partnerov prinesie na trh dostupnú možnosť zúčastniť sa na obchode s diamantami prostredníctvom cenných papierov - korporátnych dlhopisov.

nedeľa, 09 august 2009 14:27

Drahý náš štát

Napísal(a)

Slovenské verejné financie už dávno neboli v takom problematickom stave. Koncom júna sa deficit štátneho rozpočtu vyšplhal na 1108 mil. EUR, čo bolo 109% hodnoty plánovanej ku koncu roka. Za prvý polrok sa plánované príjmy štátneho rozpočtu naplnili len na 35% a výber DPH (čo je najväčšia príjmová položka) dokonca len na 30%. Slovenské podniky strácajú zákazníkov a prepúšťajú. Padá export, stúpa nezamestnanosť. Celkom logicky klesá výber dane z príjmov i DPH. Na druhej strane sa zvyšujú náklady štátu na dávky pre nezamestnaných.

kozakovaZačiatkom roka 2009 na Slovensku značne rezonoval problém týkajúci sa poplatkov za vedenie účtov majiteľov cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Veľa sa o ňom popísalo, ale zatiaľ nebol uspokojivo vyriešený. Ani novelou zákona o cenných papieroch č.160/2009 Z.z., od ktorej sa čakajú zázraky. Faktom však je, že niektorým zalepí oči, iných diskriminuje a zvyšku nič nevyrieši.

Strana 16 z 17