sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Ľudia vstupujú do manželstva s dobrými úmyslami a s presvedčením, že je to naveky. Niekedy sa stane, že úmysly aj presvedčenie odídu a partneri si už nemajú čo povedať. V tom prípade je lepšie, keď sa civilizovane rozídu, ako by po sebe mali hádzať taniere. Tak nejako sa nám vyvinula aj situácia v Eurozóne. Zrazu sme zistili, že dohodnuté pravidlá platia aj neplatia a 9 zo 16 členov Eurozóny má dlh vyšší ako „maastrichtských“ 60% HDP.

streda, 01 september 2010 17:12

Naozaj veľké peniaze

Napísal(a)

Kto má naozaj veľké peniaze? Bill Gates alebo šejkovia zo Saudskej Arábie? Ako sa to vezme. Ich bohatstvo sa ráta na miliardy eur, ale v peňaženke nosia len pár kúskov papiera a kovových kotúčikov. Ešte horšie je to s peniazmi na účtoch a cennými papiermi. Tie majú podobu elektronických zápisov. Ťažko povedať kde a či vôbec existujú.

štvrtok, 20 máj 2010 20:47

Od myšlienky k projektu

Nápad. Slovo, pod ktorým si každý môže predstaviť niečo iné. Pre nás v SEVISe má toto slovo najmä pozitívny význam. Znamená to, že niektorý z našich klientov má myšlienku, a to v podnikateľskom slova zmysle. Myšlienku, ktorá bude prospešná, zisková, hodnotu prinášajúca pre všetkých zainteresovaných. Má nápad, ako využiť svoje materiálne, myšlienkové a personálne danosti k úspešnému napredovaniu vo svojej činnosti,  ako pretaviť myšlienku do reálnej podoby.

Dejepis nás v škole väčšinou nebavil a ekonomické cykly minulých období takmer nikto vo svojom voľnom čase neskúma. Čaro politiky od revolúcie vyprchalo, správy sú plné tragédií, preto aj to ide akosi mimo nás. Ak už navyše máte štyridsať rokov, pamätáte si socialistické Československo, porevolučné Československo a samozrejme, kapitalistické Slovensko. Doma máte možno odložené československé koruny, slovenské koruny a v peňaženke Eurá. Spolu sme zažili zmenu režimu, rozdelenie štátov, zmenu meny. Príliš veľa zmien na to, aby si niekto systematicky všímal, koľkokrát sa znížila kúpna sila papierových peňazí, ako tie postupne strácali reálnu hodnotu, aby ich vzápätí vystriedali iné. Neustále sa meniaci svet nám zhoršuje schopnosť  vidieť veci v širších súvislostiach. Faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií, dlhopisov, komodít či nehnuteľností, sa často môžu javiť ako zmes protichodných informácií a súvislostí, ktorých účinok väčšinou nedokážeme presne zmerať, odhadnúť či ovládnuť.

štvrtok, 20 máj 2010 20:09

Čo bolo, čo bude

Napísal(a)

V minulom čísle Newslettra sme vás informovali o pripravovanej sérii prezentácií pod názvom SEVIS Road show Jej cieľom bolo v krátkosti vám predstaviť našu spoločnosť, ako aj zaujímavý investičný titul, emisiu dlhopisov spoločnosti EX CREDIT, a.s.  Na prezentáciách sa zúčastnilo až 200 osobne pozvaných klientov, čo hodnotíme veľmi pozitívne a sme radi, že aj v dnešnej dobe majú ľudia záujem dozvedieť sa o nových investičných príležitostiach. Zároveň všetkým ďakujeme, že si našli čas a prišli.

štvrtok, 20 máj 2010 20:08

Ako tvoríme trh

Napísal(a)

Už viac ako rok prezentujeme myšlienku TVORÍME TRH. Spájame možnosti a potreby našich klientov, pridávame k tomu našu schopnosť podnikanie vytvoriť, zmeniť jeho podobu, analyzovať a posudzovať podnikateľský zámer, či manažovať nové emisie. Veľa spolu komunikujeme a hľadáme riešenia problémov, ktoré naši klienti majú. Som rád, že aj počas tohto obdobia sa nám podarilo otvoriť veľké množstvo nových vzťahov.

nedeľa, 09 máj 2010 14:07

Euro má problém

Napísal(a)

Ešte pred rokom sa zdalo naše prijatie eura ako šťastný a správne časovaný krok. Očakávali sme jasné pravidlá financovania, zjednodušenie prístupu na celý európsky trh, zbavenie sa kurzového rizika či manipulácie a tiež dodržiavanie zásad primeranosti deficitov v rozumnej miere zo strany nielen našej kocúrkovskej vlády. V poslednej dobe zisťujeme, že vstupom do eurozóny sme vstúpili do spolku, kde nie je problém podvádzať a klamať. Odhalenia z Grécka o mechanizmoch zadlžovania eurozóny bez ručenia a falšovaní výkazov je len vrchol ľadovca. Európska centrálna banka absolútne nezvládla svoju základnú úlohu uchovávania menovej stability a dlhodobo prehliadala nesúlad medzi príjmami a výdajmi jednotlivých členov eurozóny. Poslušne financovala deficity jednotlivých krajín formou akceptácie ničím nekrytých a podvodom skonštruovaných dlhopisov.

sobota, 20 február 2010 20:08

Zmeny v zákone o dani z príjmov

Napísal(a)

V čase prijatia Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Zb. ho jeho autori prezentovali ako jednoduchý a jednoznačný. Skutočne náš Zákon o dani z príjmov bol v tom čase veľmi stručný. Od svojho vydania však prešiel už 29 novelami, čo predstavuje takmer päť novelizácií za rok. Takže dnes už nie je stručný. To však nie je až taká nevýhoda, nakoľko sme sa v daňovej praxi stretávali so situáciami, ktoré naša daňová legislatíva neriešila a vznikali sporné momenty.

Typickým zdrojom sporných situácií bol nepeňažný vklad, predaj podnik

sobota, 20 február 2010 19:36

Čo bolo, čo bude

Čo bolo v roku 2009

Rok 2009 bol rokom vytriezvenia.

Napríklad zistením, čo všetko môže narušiť stabilitu svetovej ekonomiky. Svetové centrálne banky najskôr znížili úrokové sadzby na historicky najnižšie úrovne (FED 0,25%, ECB 1,00%, BOE 0,50%) s cieľom podporiť dopyt. Keď pochopili, že dopyt už nemá kam rásť, pristúpili k umelému nalievaniu obrovského množstvo peňazí (vo forme dlhu) na účty štátov a  komerčných bánk a my sme sa naučili nový pojem „kvantitatívne uvoľňovanie“. Komerčné banky však získanú likviditu nepúšťali na trh, ale po spľasnutí realitnej a hypotekárnej bubliny, zachraňovali hlavne seba. Toto prerušenie toku peňazí smerom k podnikateľom (pokles v USA o 17%) a spotrebiteľom len posilnilo rozbiehajúcu sa recesiu ekonomiky. Ak nebývalý pokrok „západne“ orientovaného sveta bol počas posledných 60 rokov podmienený exponenciálnym nárastom dlhov, súčasná kríza tento proces zastavila a žiada ich splatenie.

utorok, 09 február 2010 13:21

Prognóza SR 2010

Napísal(a)

Rok 2010 by mohol byť pre slovenskú ekonomiku rokom zotavenia. Podľa najnovších prognóz Európskej komisie a Ministerstva financií z novembra 2009 sa predpokladá, že rast HDP by sa mohol dostať na úroveň cca 2%. Je to však podmienené stabilizáciou ekonomiky v západnej Európe a udržateľnosťou rastu aj po postupnom stiahnutí vládnych stimulačných balíčkov.

Strana 15 z 17