sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

nedeľa, 20 december 2009 19:11

Spolu s Vami tvoríme trh

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vzťah s našimi klientmi budujeme na dlhé obdobie. K žiadnemu z nich sa nestaviame ako k obchodnému prípadu, ktorý je potrebné, čo najskôr podpísať a uzavrieť. Chceme, aby sa klient sám presvedčil o dôležitosti vzťahu s nami a  videl tak náš prínos pre seba z každej oblasti, v ktorej podnikáme. Preto veľa komunikujeme a spoločne hľadáme riešenia problémov, ktoré naši klienti majú. Niektorí potrebujú získať nové finančné prostriedky na svoje podnikanie, iní ich majú dosť a hľadajú zaujímavú investičnú príležitosť. Ďalší vlastnia spoločnosť, ktorá prechádza zmenami a tieto zmeny potrebujú aplikovať a zosúladiť napr. s novou legislatívou. Našimi klientmi sú majitelia a manažéri firiem, ktorým pomáhame v ich podnikaní, chránime ich súkromný a firemný majetok, investujeme ich voľné finančné zdroje. Ochrana podnikania, hľadanie financovania a investovanie sú základom našich troch hlavných oblastí služieb, ktorými uspokojujeme potreby našich klientov.

Služby emitentom (corporate action) su silnou stránkou našej spoločnosti, čo dokazuje niel

en náš dominantný podiel na trhu, ale aj silné referencie našich klientov. Kedže potreby financovania podnikateľského zámeru sú zabezpečované prostredníctvom emisie cenného papiera, vzniká emitentovi záväzok obsluhovať tento zmluvný vzťah s investorom, t.j. vlastníkom cenného papiera, a to aj priamou obsluhou finančného nástroja. Pred samotným zámerom emisie sa zvyčajne posudzuje potreba optimalizácie a reštrukturalizácie kapitálových zdrojov. Profesionálnym ekonomickým a právnym poradenstvom chránime záujmy naších klientov.

Každé podnikanie si vyžaduje svoje financovanie (corporate finance). V čase, kedy sa banky správajú k podnikateľom až príliš konzervatívne, sa otvára priestor pre jej alternatívne podoby. A práve SEVISBROKERS FINANCE, o.c.p, a.s. chce byť tým miestom, kde sa spája ponuka a dopyt kapitálových zdrojov. Komunikujeme s budúcimi emitentmi a hľadáme pre nich správnu podobu a optimálnu štruktúru ich financovania. Dobrý biznis si peniaze nájde a cez nás môže mať podobu napr. dlhopisu, emisie nových akcií alebo priameho vstupu investora. Emitent musí pred nami obhájiť svoj podnikateľský zámer a preukázať schopnosť splniť si záväzky voči investorom. V týchto dňoch manažujeme a spúšťame predaj emisií dlhopisov spoločností D.I.C. a.s. a EX CREDIT, a.s., čo je dobrým príkladom toho, že aj v čase krízy sa dajú získať finančné zdroje.

Každé dobré podnikanie generuje zisky a tie ak nie sú používané v podnikaní, stávajú sa zdrojom investovania. V tretej hlavnej oblasti našich služieb sa zameriavame na správu aktív (asset management) našich klientov. Nie sme súčasťou distribučných sietí pre finančné nástroje, preto nie sme závislí od provízií správcov. Nepoužívame štruktúrované investičné nástroje, ktorých cieľom by bolo vlastné samofinacovanie.V oblasti investovania sme na strane klienta, pretože aj my ako firma sme klientom vo vzťahu k finančným trhom. O štandardných podobách tejto služby sa píše v ďalšom článku Investičné poradenstvo.Popri tradičných typoch investícií ponúkame možnosť participácie na hodnotných a zaujímavých investičných projektoch s vysokou pridanou hodnotou, ktoré aktívne vyhľadávame na Slovensku a s ktorými sa stotožňujeme, spájame meno SEVISBROKERS FINANCE, o.c.p, a.s., máme nad nimi kontrolu.

Tieto tri oblasti služieb sa dopĺňajú a stretávajú u našich klientov.Ten istý klient raz peniaze má, inokedy ich potrebuje. Ak ich má, hľadáme iného klienta, ktorý ich potrebuje a naopak.

Spájame potrebu a dopyt a pridávame k tomu našu schopnosť podnikanie vytvoriť, zmeniť jeho podobu, analyzovať a posudzovať podnikateľský zámer, manažovať nové emisie. Tak spolu s vami tvoríme trh.Trh, kde peniaze ostávajú v regiónoch, v ktorých žijeme, aby sa nimi mohli podporiť zaujímavé projekty, ktoré pomáhajú riešiť naše potreby. S nami máte možnosť byť jeho súčasťou.

Pavol Prekop

Prečítané 1989 krát Naposledy zmenené piatok, 14 august 2015 22:47
Pavol Prekop

predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ, manažér obchodnej a poradenskej činnosti, konzultant

Súvisiace položky (podľa značky)