sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 august 2009 20:48

Aj zlé ratingové hodnotenie je lepšie ako žiadne

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)


Rast rizík a konkurencie v svetovom hospodárstve vyvíja tlak na ekonomické subjekty, aby aktívne využívali možnosti ratingu. V súčasnej dobe sa stáva rating nástrojom riadiaceho procesu, je zdrojom aktuálnych objektívnych a komplexných informácií, ktorý umožňuje manažmentu spoločnosti prijímať správne rozhodnutia.

Rating je komplexným posúdením budúcej ekonomickej a finančnej schopnosti a vôle hodnoteného subjektu plniť si svoje záväzky včas a v plnej miere. Môžeme teda povedať, že je akousi mierou bonity, investičnej kvality a úverového rizika hodnoteného subjektu. Pre investorov a banky má veľmi vysokú vypovedaciu schopnosť o kvalite určitého subjektu.

Rating prideľujú ratingové agentúry, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a na bankových trhoch. Je preto nevyhnutné, aby dôsledne poskytovali nezávislé a objektívne ratingy, čo najvyššej možnej kvality. Úloha, ktorú zohrávajú ratingové agentúry na trhoch, je vo všeobecnosti veľmi pozitívna nielen pre investorov, ale aj pre emitentov. Investorom poskytujú informácie, ktoré im pomáhajú posúdiť riziká spojené s cenným papierom a emitentom pomáhajú znížiť náklady v súvislosti so získavaním kapitálu.=

Ratingové agentúry vydávajú stanoviská týkajúce sa schopnosti konkrétneho emitenta alebo finančného nástroja splácať úver. Inak povedané, posudzujú pravdepodobnosť s akou emitent nebude schopný plniť svoje finančné záväzky z konkrétneho dlhu alebo pevne úročeného cenného papiera. Tieto stanoviská – ratingy sa zakladajú na informáciách vyplývajúcich z toku výnosov a súvahy (najmä so zreteľom na dlh) hodnoteného subjektu. Takisto sa zohľadňuje ako daný subjekt plnil svoje finančné záväzky v minulosti.

Ratingové agentúry musia zakladať svoje ratingy na podrobnej analýze dostupných informácií a musia nepretržite kontrolovať svoje informačné zdroje. To znamená, že úverové ratingy sa pravidelne prehodnocujú. Môže tak nastať zhoršenie (tzv. downgrade) alebo zlepšenie (tzv. upgrade) ratingového hodnotenia. Zmena ratingu ovplyvňuje nielen kapitálové náklady, ale aj trhovú hodnotu akcií a dlhopisov, s ktorými sa obchoduje na burze. Pri ratingovom hodnotení sa rozlišujú dva stupne: investičný stupeň (od AAA po BBB-) a špekulatívny stupeň (od BB+ po C). Najvyššie ratingové hodnotenie je AAA (Aaa) a ratingy v kategóriách AAA, AA, A a BBB sú považované za kvalitné a vhodné na investovanie.

O ratingy spravidla žiadajú a platia za ne samotní emitenti. Obchodný úspech väčšiny dlhových nástrojov totiž vo veľkej miere závisí práve od udeleného ratingu, ktorý sa tak stal nevyhnutným predpokladom externého financovania na trhoch s cennými papiermi (a to najmä v prípadoch, keď emitenti ešte nie sú pevne etablovaní na dlhových trhoch). Úverový rating emitenta stanovuje úrokové sadzby, ktoré bude musieť ponúknuť k získaniu externého financovania. V takýchto prípadoch sa rating zakladá na údajoch a informáciách, ktoré síce nie sú dostupné verejnosti, ale ktoré hodnotený podnik dobrovoľne sprístupní.

Investori považujú rating za veľmi užitočný a výhodný, pretože im ponúka jednotnosť a prehľadnosť v hodnotení emitentov a emisií na slovenskom trhu. Spoločnosti bez ratingového hodnotenia sú v dnešnej dobe menej dôveryhodné. A preto aj zlé ratingového hodnotenie je lepšie ako žiadne.

Ing. Martina Kiššová
broker, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2064 krát Naposledy zmenené streda, 26 august 2015 09:20