sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 01 február 2011 15:20

Ako sú zdaňované úrokové výnosy z dlhopisov?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pri zdaňovaní úrokových výnosov (kupónov) z dlhopisov hrá dôležitú úlohu skutočnosť, či je emitentom daného dlhopisu slovenská alebo zahraničná spoločnosť.

a) Slovenský emitent je povinný zdaňovať úrokové výnosy (kupóny) z dlhopisov majiteľovi dlhopisov – fyzickej osobe 19 % zrážkovou daňou, čím sa považuje daňová povinnosť za splnenú. Túto zrazenú daň možno považovať za preddavkovo vybranú daň len v prípade, ak sa majiteľ dlhopisov rozhodne tieto výnosy zahŕňať do základu dane v daňovom priznaní.

b) Úrokové výnosy vyplácané zo zahraničných dlhopisov, t.j. plynúce zo zdrojov v zahraničí, obdrží majiteľ dlhopisov – fyzická osoba ako hrubý výnos alebo čiastočne zdanený v závislosti od uzatvorenej medzištátnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Tento výnos je majiteľ dlhopisov povinný si zahrnúť do základu dane v daňovom priznaní (daň zrazená v zahraničí sa započíta).

Od dane z príjmov sú oslobodené výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky vydaných a registrovaných v zahraničí, ako aj výnosy z hypotekárnych záložných listov, ktoré boli vydané do 31.12.2003.

Prečítané 2651 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 15:32
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér