sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: financovanie projektov

piatok, 21 december 2012 17:51

Perspektíva investícií do odpadov

EVIS už niekoľko rokov zameriava svoju pozornosť na vyhľadávanie, rozvoj a financovanie projektov z oblasti materiálového a energetického zhodnotenia odpadov.

Túto oblasť považujeme stále za perspektívnu. Nie preto, že je to trendová záležitosť a mnoho záujmových skupín prezentuje záujem vstúpiť do tohto segmentu. Ani preto, že z aktuálne nastaveného systému podpory financovania tejto oblasti ešte stále existuje možnosť čerpať peniaze aj prostredníctvom ekonomicky nezmyselných a pochybných projektov. Perspektívu vidíme v postupne sa meniacom pohľade na segment komunálnych odpadov, ktoré ako potenciálna surovina vždy vznikať budú a súčasne v reálnej možnosti energeticky a materiálovo zhodnotiť tento komunálny odpad.

Zverejnené v O SEVISe
štvrtok, 10 február 2011 19:06

Rok opatrnosti a rozvážnosti

Vždy keď začína rok, spomeniem si na začiatky SEVISu (čo doslovne znamená Severoslovenská investičná spoločnosť). Nielenže sme o rok starší, ale tento rok sme prekročili pomyselný prah dospelosti, keďže máme 18 rokov. Či sme už „veľký“ je ťažké povedať, pretože priestoru na rast je stále dostatok. SEVIS ako investičná a konzultačná spoločnosť spolupracuje s vlastníkmi a majoritnými akcionármi spoločností pri napĺňaní ich dlhodobej stratégie. Zároveň buduje schopnosť neustále získavať nové zdroje a aktívne vyhľadávať perspektívne investičné projekty.

Zverejnené v O SEVISe