sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: podnikatelia

V posledných mesiacoch som bol účastníkom niekoľkých odborných diskusií na tému zachovania rodinného majetku a súčasne vytvorenia vhodných podmienok pre jeho ďalšie zveľaďovanie. Aký vplyv bude mať rodinný majetok na členov rodiny a nastupujúce generácie?

Zverejnené v O SEVISe

My ho nevydávame, takú ambíciu nemáme, vydáva ho náš dlhoročný partner Ing. Ladislav Pavlík, ktorý je tvorcom a vlastníkom myšlienky, pričom šéfredaktorkou časopisu je Mgr. Gabika Redayová. Pýtate sa, prečo vám o ňom hovoríme? Stručne povedané, lebo veríme, že vás obsah časopisu zaujme a bude pre vás prínosom.

Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť vydanie časopisu „Úspešní manažéri“, nakoľko si myslíme, že takýto typ časopisu na Slovensku chýba a sme presvedčení o jeho úspechu. Časopis je zameraný na skupinu malých a stredných slovenských podnikov, ich manažérov a majiteľov, pričom tento segment je aj našou cieľovou skupinou.

Zverejnené v O SEVISe