sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 september 2012 20:51

Zaujímavosti z novely Zákona o DPH

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na svete máme ďalšiu novelu zákona o DPH – v tomto roku je prvá a dúfame, že aj posledná. Podľa dôvodovej správy a medializovaných informácií jej hlavným cieľom má byť zabrániť daňovým únikom. Cieľ je to chvályhodný, len aby zasa nepostihoval hlavne tých, ktorí nemajú záujem obchádzať zákon.

Novela má celkovo 54 bodov. Najzaujímavejšie zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vaše rozhodovanie ako majiteľa alebo štatutára spoločnosti sú tieto:

V §4, ods.6 je doplnený nový platiteľ dane: „Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat min. 49.790 EUR“. Výnimkou je dodanie stavby a pozemku, na ktorom je umiestnená, u ktorej od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov (§38, ods.1 Zákona). Takže, ak máte firmu alebo ste fyzická osoba podnikateľ a vlastníte stavebné pozemky, ktorých predajná cena je viac ako cca 50 tis. EUR a budete ich chcieť predať po 1.10. tohto roka, tak sa musíte stať platcom DPH pred ich predajom.

V zákone máme úplne nový §4c – Zábezpeka na daň, ktorý definuje, kedy žiadateľ o registráciu na DPH musí zložiť daňovú zábezpeku. Zábezpeka sa skladá na 12 mesiacov, neúročí sa a jej výšku stanovuje príslušný daňový úrad v čiastke min. 1.000 EUR a max. 500.000 EUR. Kedy môžete očakávať, že bude daňový úrad po vás chcieť zábezpeku? Ak žiadateľ má konateľa alebo spoločníka, ktorý má alebo iná jeho spoločnosť má alebo v čase svojho zániku mala daňové nedoplatky minimálne 1.000 EUR na akýchkoľvek daniach. Okrem daňových dlžníkov budú zábezpeku skladať aj tzv. dobrovoľní platcovia DPH – t.j. väčšinou začínajúci podnikatelia, ktorí v čase podania žiadosti nedosiahli obrat 49.790 EUR, ale ešte iba vykonávajú prípravu k rozbehnutiu svojich aktivít.

V §69 je preformulovaný a významne rozšírený ods.12ktorý definuje ako platiteľa dane príjemcu plnenia (t.j. odberateľa) pri dodávkach od iného platiteľa dane v tuzemsku okrem dodania kovového odpadu a šrotu je doplnený: o prevod emisných kvót skleníkových plynov, o dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť (znovu §38, ods.1), o dodanie nehnuteľnosti v konaní o nútenom predaji a dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone práva alebo zabezpečovacom prevode (platenie DPH príjemcom hlavne pri nútených plneniach a pri predaji nehnuteľností s DPH by zrejme reálne malo pomôcť výberu DPH).

Novým paragrafom je §69b – Ručenie za daň. Doteraz bolo v zákone definované ručenie za daň len v §69, ods.14: „Platiteľ, ktorému bol dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí spoločne a nerozdielne za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak vyhotoviteľ faktúry vykázanú daň úmyselne nezaplatil alebo úmyselne sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ pri uzavretí zmluvy mal o tom vedomosť.“ Tu celé ručenie končilo a o možnosti jeho vymáhania daňovým úradom reč v zákone nebola.

V novele je tento text významne prepracovaný a v podstate odberateľ ručí vždy, lebo mohol vedieť, že dodávateľ neplní svoje záväzky z DPH voči daňovému úradu.

V aktuálnej novele je aj presný popis, čo a kedy urobí voči vám ako ručiteľovi daňový úrad dodávateľa. Takže sa kľudne môže stať, že ste zaplatili dodávku tovaru vrátane DPH svojmu dodávateľovi, ale daňový úrad vám vyrúbi povinnosť uhradiť dlh na dani ako ručiteľovi dodávateľa. Proti takémuto rozhodnutiu daňového úradu môžete podať odvolanie, ale toto nemá odkladný účinok na platenie. Dávajte si preto pozor na dodávateľov.

V rámci tejto novelizácie zákona o DPH sú novelizované aj súvisiace predpisy – napr. Trestný zákon, Zákon o správe daní, Obchodný zákonník a pod. – o tom sa môžete dočítať v článku Mgr. D. Kozákovej – Zmeny v právnej úprave s.r.o. vyvolané novelou zákona o DPH.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 1280 krát Naposledy zmenené nedeľa, 16 august 2015 09:48
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér