sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

piatok, 20 máj 2011 20:25

Čo je dôležité pri investovaní do akcií

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Každý kto sa rozhodne investovať, sa väčšinou usiluje o to, ako rýchlo a jednoducho zarobiť. A každý hráč na trhu hľadá spôsob ako to urobiť čo najlepšie, ako vystihnúť najlepší moment na kúpu alebo na predaj. Všetci hľadajú nejaký zázračný trik zaručujúci zisk. Ale tajomstvom je, že tu žiadne tajomstvá nie sú. Obchod je stávka na zmenu ceny, pričom nie je prekvapením, že najväčší výnos poskytujú investície do akcií.

Prečo akcie?

Väčšina investorov investuje do akcií cez podielové fondy, pretože je do nich možné investovať už od nízkych súm a pre investora zabezpečujú dostatočnú úroveň diverzifikácie, nakoľko jeden fond môže mať vo svojom portfóliu desiatky až stovky cenných papierov od rôznych emitentov. Nevýhodou podielových fondov je, že s nimi nemôžete ako v prípade akcií obchodovať v rámci jedného dňa. Takisto neviete ovplyvniť, do čoho presne bude fond investovať.

Investori do individuálnych akcií môžu očakávať vyššie zisky ako investori vkladajúci peniaze do akciových fondov. Takisto však musia strpieť vyššie riziko. Je preto prirodzené, že si kladú otázky: Bude táto akcia klesať alebo stúpať? Mal by som predávať alebo kupovať? Obchodníci používajú množstvo rôznych nástrojov, aby našli odpovede na tieto otázky. Niekto sa správa inštinktívne a  jeho výber titulov na investovanie je náhodný, iný študuje zverejnené správy, analyzuje spoločnosť pomocou ekonomických ukazovateľov, študuje grafy. Nikto sa však nemôže naučiť všetky metódy analýzy a ani o trhoch nemôže vedieť všetko. Finančné trhy sa totiž riadia svojimi vlastnými pravidlami, ktoré sa nedajú vždy predpokladať a často sa líšia od všeobecne rozšírenej predstavy. Trhy dávajú do obehu obrovské množstvo informácií a je dôležité vybrať si pre analýzu nástroje a techniky, ktoré nám pomáhajú tieto prúdy organizovať.

Fundamentálna alebo technická analýza?

Pýtajú sa investori. Fundamentálna aj technická analýza majú svojich zástancov.

Technická analýza predpovedá budúcu cenu akcie na základe skúmania minulých dát, t.j. minulého vývoja kurzov, objemu obchodov a minulých trendov. Zaoberá sa štúdiom grafov a technických indikátorov a používa sa prevažne na krátkodobý horizont. Sústreďuje sa len na dianie na trhu.

Fundamentálna analýza je metóda, u ktorej analytici využívajú pre určenie hodnoty akcie výlučne finančné (fundamentálne) údaje o spoločnosti ako sú napr. zisky, dividendy, tržby. Skúma tiež ekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu cenného papiera (ako napr. HDP, mieru nezamestnanosti, úrokové sadzby, vývoj sektora,…) a odpovedá na otázku, do akej miery kurz akcie zodpovedá jej skutočnej, t.j. vnútornej hodnote. Používa sa prevažne na strednodobý a dlhodobý časový horizont, nedáva však odpoveď na to, kedy je správny čas akciu kúpiť alebo predať.

SEVIS analýza

V našej spoločnosti používame pri výbere akcií kombináciu obidvoch analýz. Je dôležité venovať pozornosť fundamentom, dávať pozor na hlavné sily, ktoré hýbu ekonomikou a potom zvyšok svojho analytického času tráviť technickou analýzou a pracovať na identifikácii trendov a obratov. Prostredníctvom obchodnej platformy máme v SEVISe prístup k viac ako 13 000 titulom z 24 najväčších búrz cenných papierov. Z tohto množstva potom pomocou fundamentálnych kritérií vyselektujeme tie tituly, ktoré sa javia ako zdravé s potenciálom do budúcnosti. Technickú analýzu používame na správne načasovanie nákupu a predaja týchto investičných nástrojov.

Parametrov a postupov pri analýze akcií je množstvo, ale každý analytik by mal dodržiavať aspoň určité základné princípy. Ktoré postupy sú teda kľúčové?

a) Nie sú informácie ako informácie

Prístup k podrobným informáciám o dianí na trhu, ako aj o jednotlivých spoločnostiach je v súčasnosti pre investovanie už nevyhnutnosťou. Aj my v SEVISe využívame pre rozhodovanie kvalitné analýzy a podkladové informácie, ktoré získavame nielen z voľne dostupných internetových zdrojov, kde sú často dôležité informácie zverejňované s oneskorením, alebo nie sú dostupné, ale najmä z platených informačných zdrojov.

b) Očakávania analytikov sú dôležité pre potenciál rastu ceny

Berieme do úvahy názory svetových analytikov a ich očakávania pre dané tituly. Investičné nástroje, ktorými sa zaoberáme, musia byť dostatočne likvidné a rozdiel medzi ich aktuálnou trhovou cenou a  očakávanou cenou v horizonte 12-tich mesiacov musí byť dostatočný.

c) Risk Reward Ratio

Dôležitým faktorom pre rozhodovanie či vstúpiť alebo nevstúpiť do pozície je ukazovateľ Risk Reward Ratio (RRR), ktorý vyhodnocuje pomer medzi očakávaným ziskom a potencionálnou stratou, ktorú môžeme obchodom dosiahnuť. Napríklad, RRR = 2 môže byť výsledkom obchodu, pri ktorom chceme zarobiť 200 EUR a riskujeme 100 EUR.

d) Sledujte kreditné riziko

Kreditné riziko je priemerná hodnota ukazovateľov kredibility emitenta. Hovorí o finančnej stabilite resp. nestabilite spoločnosti a vyjadruje rozsah použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie potrieb spoločnosti. Platí pravidlo, že pomer vlastných a cudzích zdrojov má byť približne 1:1.

e) Nikdy nezabudnite na diverzifikáciu

Je zrejmé, že s investíciou súvisí aj určité riziko. Tomu sa dá vyvarovať jednoducho, a to diverzifikáciou. Princíp diverzifikácie znamená nevkladať celú investíciu do jednej spoločnosti, ale investovať do viacerých spoločností a rozložiť tak riziko. Štandardne sa ako minimálny počet berie 10 titulov. Okrem toho je vhodné investovať do akcií spoločností so sídlom v rôznych krajinách a pôsobiacich v rôznych sektoroch. Tak isto netreba podceňovať menové riziko a dostatočne diverzifikovať aj v tejto oblasti, pretože okrem ceny akcie sa hýbe aj kurz danej meny a ten môže výnosy z cenného papiera výrazne ovplyvniť.

Takáto komplexná analýza akcií zúži počet titulov na tie, ktoré spĺňajú bezpečnosť vložených prostriedkov, aj primeraný výnos. Tým sa venujeme detailnejšie a hodnotíme ich ratingom z fundamentálneho aj technického hľadiska v rozsahu od STRONG BUY až po STRONG SELL, čiže hneď nakúpiť alebo hneď predať. Výsledkom sú spoločnosti, ktoré sú vhodné na nákup. Tým, že je titul nakúpený hra nekončí, ale práve začína. Neustále treba sledovať, či sa spoločnosť vyvíja podľa očakávaní a či podľa technickej analýzy nedochádza ku korekcii a tým k vhodnému času na predaj.

Nakupovať, keď ceny klesajú, predávať, keď ceny stúpajú. Teoreticky to vyzerá jednoducho, no prax je podstatne zložitejšia a vyžaduje dlhodobé kvalifikované skúsenosti. Bežný človek zvyčajne nemá čas a dostatočne pevné nervy na neustále sledovanie trhov a ani nemá prístup na zahraničné burzy. Preto je vhodnejšie obrátiť sa na spoľahlivého partnera, ktorým SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. v tejto oblasti určite je.

Mgr. Karolína Horváthová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 2509 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 15:36

Najnovšie od Mgr. Karolína Horváthová