sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Ing. Danica Michalková

Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V júnovom čísle nášho štvrťročníka som písala o predpokladanej podobe „veľkej“ novely zákona o dani z príjmov, ktorá bola v tom čase v pripomienkovom konaní. Na prekvapenie bola táto novela schválená parlamentom už 22. septembra tohto roku. Takže podnikateľské subjekty aj fyzické osoby majú relatívne dosť času sa s prijatými zmenami zoznámiť.

pondelok, 07 september 2015 20:53

Transferové oceňovanie po novom

Od začiatku tohto kalendárneho roku majú aj tuzemské spriaznené/závislé osoby vykonávajúce medzi sebou obchodné transakcie povinnosť uplatňovať systém transferového oceňovania, t.j. používať princíp nezávislého vzťahu medzi závislými osobami. K transakciám medzi závislými osobami sú tieto povinné viesť dokumentáciu pre transferové oceňovanie. Túto dokumentáciu sú povinné v prípade daňovej kontroly predložiť daňovej správe. Dokumentácia pre transferové oceňovanie sa vypracováva na každé zdaňovacie obdobie.

Už v lete minuléhoroku som v našom štvrťročníku spomínala pripravovanú „veľkú“ novelu zákona o dani z príjmov. Prešlo ďalšieho pol roka, bolo prijatých niekoľko drobných noviel a v apríli sa konečne objavila v edzirezortnom pripomienkovom konaní aj „veľká“ novela. Samozrejme, že na definitívnu podobu, schválenú našim parlamentom, si určite ešte pár mesiacov počkáme, ale o zámere tvorcu si už dnes môžeme povedať.

Je zaujímavé porovnávať daňovú politiku v Českej a Slovenskej republike.

Slovenská republika sa prezentuje uskutočnenou daňovou reformou, ktorá znamenala zjednotenie dane z príjmov na úroveň 19 % a odstránenie zdaňovania už zdanených príjmov – dividend a im podobných príjmov.

V Českej republike k daňovej reforme podobného charakteru nedošlo. Daň z príjmov je od 5 % do 20 % v závislosti od druhu príjmu, ale aj od daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby). Najvýraznejšie sú rozdiely práve pri zdaňovaní jednotlivých druhov príjmov z cenných papierov, a to zvlášť u fyzických osôb (ale nie pri fyzických osobách podnikateľoch).

piatok, 20 február 2009 20:12

Cenné papiere a dane

Je to až neuveriteľné, ale v roku 2008 nenastala žiadna významná zmena v zdaňovaní príjmov z cenných papierov. Ak ste vlastníkom cenných papierov alebo ste v priebehu roku 2008 predali cenné papiere, musíte sa zamyslieť nad tým, či ste povinný vaše príjmy z cenných papierov alebo z ich predaja zahrnúť do daňového priznania.

štvrtok, 03 apríl 2014 15:24

Zmeny v zdaňovaní výnosov z dlhopisov

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov je zrejme nekonečná téma. V minulom roku som sa jej venovala takmer v každom čísle. V decembrovom vydaní som písala o navrhovanej podobe zmien v zdaňovaní výnosov z dlhopisov.

nedeľa, 14 september 2014 02:00

Dane z príjmov - zasa sa pripravujú zmeny

Ak o nejakej téme možno povedať, že je nekonečná, tak sú to určite novelizácie zákona o dani z príjmov. Koncom minulého roka sa veľa hovorilo o tzv. „veľkej novele zákona", v rámci ktorej by mali byť aj redefinované skupiny príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov a vytvorená podpora pre rozvoj kapitálového trhu. Takáto novela zatiaľ na svete nie je, ale novela, ktorou sa znovu významne menia podmienky pre podnikateľov je toho času v parlamente. Samozrejme na definitívnu podobu si budeme musieť počkať (podľa slovenských zvyklostí) tak do novembrovej parlamentnej schôdze.

štvrtok, 03 apríl 2014 14:11

Trpezlivosť ruže prináša

Aj takto by sa dali zhodnotiť výsledky spoločnosti SEVIS, a.s. a celej podnikateľskej skupiny SEVIS za rok 2013. Nie je to však také jednoduché. Okrem trpezlivosti je k dosahovaniu pozitívnych výsledkov potrebné aj vedieť vyhodnotiť riziká, vedieť sa prispôsobiť zmenám, vedieť zvládať aj dočasné straty a pod..

Keď som v septembrovom čísle nášho newslettra písala o pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, tak som si nemyslela, že na konci novembra (v čase uzávierky decembrového čísla) táto novela nebude ešte parlamentom schválená. Takže teraz, tesne pred koncom roka, môžem hovoriť len o zmenách, ktoré sú navrhované a nie o tom, čo nás v zdaňovaní v budúcom roku skutočne čaká.

V parlamente je návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá okrem už uvedenej zmeny v zdaňovaní rôznych druhov dlhopisov rieši aj iné veľmi zaujímavé daňové aspekty.

Strana 2 z 4