sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

O SEVISe

O SEVISe (51)

Naša spoločnosť je členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej ako Centrálny depozitár) prakticky od jeho vzniku, t.j. od obdobia po roku 2002, keď schválením zákona o CP č. 566/2001 Z.z. došlo aj k zmene systému evidencie cenných papierov. Vtedy zaniklo Stredisko cenných papierov SR a nahradil ho Centrálny depozitár. Spoločnosť SEVISBROKERS FINANCE bola jedným z jeho prvých členov a od samotného začiatku aktívne spolupracovala pri tvorbe zákona a pripomienkovaní prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára. Centrálny depozitár začal fungovať na členskom princípe, čo znamenalo, že vedenie majetkových účtov a väčšinu služieb mohli vykonávať iba jeho členovia – licencované subjekty pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

piatok, 20 máj 2011 20:05

Vydali sme vlastný dlhopis

Napísal(a)

Naša spoločnosť SEVIS, a.s., pôsobiaca na trhu už od roku 1993, vydala svoju historicky prvú emisiu dlhopisov s názvom SEVIS 001. Emisia dlhopisov bola vydaná v celkovej výške 3 mil. Eur, pričom menovitá hodnota jedného dlhopisu je 50 tis. Eur. Dlhopis je úročený pevným úrokovým výnosom vo výške 5% ročne a investorom bude vyplácaný štvrťročne k 10.8., 10.11., 10.2. a 10.5.

nedeľa, 01 máj 2011 16:38

Kto je Vladimír Baláž

Napísal(a)

V našom newslettri sa vám pravidelne prihovára náš kolega Vladimír Baláž, ktorý je známy ako expert na makroekonómiu, poznatkovú ekonomiku a behaviorálnu ekonómiu. Okrem toho často vystupuje v TA3, v Slovenskom rozhlase a publikuje články v rôznych periodikách. Nakoľko je to veľmi zaujímavý človek rozhodli sme sa vám poodhaliť niečo  z jeho života.

štvrtok, 10 február 2011 19:06

Rok opatrnosti a rozvážnosti

Napísal(a)

Vždy keď začína rok, spomeniem si na začiatky SEVISu (čo doslovne znamená Severoslovenská investičná spoločnosť). Nielenže sme o rok starší, ale tento rok sme prekročili pomyselný prah dospelosti, keďže máme 18 rokov. Či sme už „veľký“ je ťažké povedať, pretože priestoru na rast je stále dostatok. SEVIS ako investičná a konzultačná spoločnosť spolupracuje s vlastníkmi a majoritnými akcionármi spoločností pri napĺňaní ich dlhodobej stratégie. Zároveň buduje schopnosť neustále získavať nové zdroje a aktívne vyhľadávať perspektívne investičné projekty.

sobota, 20 november 2010 19:47

Siderit – dobrý biznis si peniaze našiel

Napísal(a)

SEVIS dlhodobo vyhľadáva podnikateľské nápady a projekty, ktoré sa javia ako životaschopné a ponúkajú zaujímavú mieru výnosu a návratnosti vložených investícii. Táto činnosť je SEVISom prezentovaná ako„Dobrý biznis si peniaze nájde“. Hľadanie iných ako bankových foriem financovania podnikania spája nás a našich klientov a robí z nich našich partnerov.

Posledným príkladom je úspešne realizovaný projekt zameraný na spracovanie jemnozr

sobota, 20 november 2010 19:07

SEVIS partner aj pre umenie

Napísal(a)

Hoci nepatríme medzi najväčšie investičné a konzultačné spoločnosti na trhu, stále sme pri vás. Stretávame sa s vami, rozprávame sa o vašich nápadoch a zámeroch, pozorne počúvame vaše starosti s biznisom. Tak ako sa snažíme pomôcť vám v podnikaní a byť vašim partnerom, tak sme sa rozhodli pomôcť k životu aj jednému výnimočnému umeleckému dielu, ktoré nás nadchlo svojou originalitou a myšlienkou. SEVIS sa stal generálnym partnerom veľkolepého hudobno-tanečného diela slovenského skladateľa Dušana Rapoša Pietro e Lucia.

streda, 20 október 2010 20:08

SEVISBROKERS mení meno na SEVIS

Napísal(a)

Žilinská finančná spoločnosť SEVISBROKERS, a.s. zmenila s účinnosťou od 17.8.2010 svoje obchodné meno na SEVIS, a.s. Spoločnosť pôsobí na trhu už 17 rokov a venovala sa predovšetkým obchodovaniu s cennými papiermi a službám pre spoločnosti. Názov SEVIS má zjednodušiť jej vnímanie a jasnejšie prezentovať smerovanie, ktoré nie je zamerané len na investovanie ale aj na konzultačné služby. Značka SEVIS je na trhu známa už od vzniku kapitálového trhu, pričom zastrešuje viaceré spoločnosti, z ktorých najznámejšia je SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. Skupina SEVIS má ambíciu naďalej rozširovať svoje produktové portfólio a vyhľadávať nové zaujímavé investičné projekty.

štvrtok, 20 máj 2010 20:09

Čo bolo, čo bude

Napísal(a)

V minulom čísle Newslettra sme vás informovali o pripravovanej sérii prezentácií pod názvom SEVIS Road show Jej cieľom bolo v krátkosti vám predstaviť našu spoločnosť, ako aj zaujímavý investičný titul, emisiu dlhopisov spoločnosti EX CREDIT, a.s.  Na prezentáciách sa zúčastnilo až 200 osobne pozvaných klientov, čo hodnotíme veľmi pozitívne a sme radi, že aj v dnešnej dobe majú ľudia záujem dozvedieť sa o nových investičných príležitostiach. Zároveň všetkým ďakujeme, že si našli čas a prišli.

štvrtok, 20 máj 2010 20:08

Ako tvoríme trh

Napísal(a)

Už viac ako rok prezentujeme myšlienku TVORÍME TRH. Spájame možnosti a potreby našich klientov, pridávame k tomu našu schopnosť podnikanie vytvoriť, zmeniť jeho podobu, analyzovať a posudzovať podnikateľský zámer, či manažovať nové emisie. Veľa spolu komunikujeme a hľadáme riešenia problémov, ktoré naši klienti majú. Som rád, že aj počas tohto obdobia sa nám podarilo otvoriť veľké množstvo nových vzťahov.

streda, 03 február 2010 11:28

SEVIS Road show

Napísal(a)

Sme presvedčení, že je dôvod opäť sa stretnúť…

Čas pokročil a turbulentná doba si pýta nové prístupy a podnety! Investovanie je téma ktorá má dnes veľa rozmerov a možností. Ako sme sa s tým popasovali v SEVISE a čo pre vás môžeme urobiť, vám radi povieme na našej “ROAD SHOW”! Zároveň vám predstavíme zaujímavý titul, emisiu dlhopisov, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou EX CREDIT, a.s., členom skupiny LUKA & BRAMER GROUP a.s.

Strana 5 z 6