sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Ing. Danica Michalková

Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
pondelok, 09 september 2013 14:52

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov

Vydávanie dlhopisov je zdrojom financovania štátov aj podnikateľských subjektov. Pre podnikateľské subjekty je alternatívnym zdrojom financovania k financovaniu z bankových úverov. Do tridsiateho júna tohto roku bolo investovanie do podnikových dlhopisov (do začiatku tohto roku aj do štátnych dlhopisov) veľmi pohodlnou formou investovania voľných finančných prostriedkov fyzických osôb.

štvrtok, 20 jún 2013 20:13

Obísť, podliezť, či preskočiť?

Zdá sa vám, že kladiem zvláštne otázky? A ako súvisia s aktivitami našej investičnej skupiny? Paradoxne viac ako by bolo vhodné v podnikateľskej praxi. V minulom čísle newslettra som sa trochu venovala štatistike legislatívnych zmien. V tomto roku sú už na svete ďalšie dve novely Zákona o dani z príjmov.

O tom, že je na finančných trhoch prebytok voľných zdrojov nás denne presviedčajú banky a rôzne iné finančné inštitúcie, ktoré zo všetkých strán chrlia na nás reklamné ponuky na rôzne druhy úverov. Človek si môže myslieť, že stačí prísť za príslušnou inštitúciou a prostriedky dostane. Pokiaľ chce spotrebný úver, hypotéku alebo iný úverový produkt vo výške niekoľkých tisíc eur ako fyzická osoba, tak u niektorej z týchto inštitúcií určite pochodí. Ak sa ale ako podnikateľ začne zaujímať o zdroje financovania pre svoje podnikanie, okruh inštitúcií sa zúži a podmienky pre poskytnutie financovania sú neporovnateľne tvrdšie.

štvrtok, 20 september 2012 20:51

Zaujímavosti z novely Zákona o DPH

Na svete máme ďalšiu novelu zákona o DPH – v tomto roku je prvá a dúfame, že aj posledná. Podľa dôvodovej správy a medializovaných informácií jej hlavným cieľom má byť zabrániť daňovým únikom. Cieľ je to chvályhodný, len aby zasa nepostihoval hlavne tých, ktorí nemajú záujem obchádzať zákon.

streda, 20 jún 2012 18:59

Diverzifikovať sa oplatí

Rok 2011 (napriek tomu, že investíciám príliš neprial) bol pre spoločnosť SEVIS, a.s. podnikateľsky veľmi zaujímavý, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky. Priebežne sa objavovali nové príležitosti na investovanie, či už formou poskytnutia pôžičiek na financovanie projektov klientov alebo formou vstupu do projektov ako finančný alebo strategický investor.

Príjmy z cenných papierov sú zaradené do rôznych paragrafov podľa zákona o dani z príjmov a tým pádom aj do daňového priznania fyzických osôb (typ B) vstupujú do rôznych jeho častí. Čo sa týka ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne, tak za rok 2011 ho bude z podkladov poskytnutých zamestnávateľmi, daňovými úradmi a sociálnou poisťovňou robiť zdravotná poisťovňa. Termín na vykonanie ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne má táto do 30.9. a následne zašle poistencovi výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o preplatku.

V programovom vyhlásení vlády v roku 2010 rezonovali okrem iného aj témy sprehľadnenia podnikateľského prostredia a v danej súvislosti aj zjednodušenie a zefektívnenie platenia daní a odvodov.

nedeľa, 20 február 2011 20:02

Nové odvodové povinnosti od 1.1.2011

Na konci kalendárneho roka, vždy v decembri, nám náš parlament prinesie vianočné darčeky v podobe množstva zmien v zákonoch, ktoré musíme od 1. januára zapracovať do svojich podnikateľských aktivít. V roku 2010 bol parlament skutočne štedrý a zmenil nielen zákon o dani z príjmu a zákon o DPH, ale aj zákony o sociálnom a zdravotnom poistení. Tie posledné dva menované priniesli množstvo diskusií a hlavne množstvo nových administratívnych aj odvodových povinností pre podnikateľov.

Pri zdaňovaní úrokových výnosov (kupónov) z dlhopisov hrá dôležitú úlohu skutočnosť, či je emitentom daného dlhopisu slovenská alebo zahraničná spoločnosť.

pondelok, 20 september 2010 21:07

Kto potrebuje audit účtovnej závierky

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom je v rámci krajín Európskeho spoločenstva  upravená v smerniciach EU pre účtovníctvo, predovšetkým v smernici známej ako Štvrtá smernica. Táto smernica delí spoločnosti na veľké, stredne veľké a malé a definuje veľkostné kritériá, pri prekročení ktorých je spoločnosť povinná vykonať audit účtovnej závierky.

Podľa Štvrtej smernice sú povinné auditovať účtovnú závierku veľké a stredne veľké spoločnost

Strana 3 z 4