sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 december 2012 19:49

Zmeny v občianskom súdnom poriadku

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pri novelizácii zákona o advokácii vykonanej zákonom č.335/2012 Z.z. sa okrem viacerých zmien týkajúcich sa výlučne osôb vykonávajúcich toto slobodné povolanie, upravil i Občiansky súdny poriadok (zákon č.99/1963 Zb.).

Doteraz sa v rámci voľby zástupcu pre zastupovanie pred súdom uplatňovala zásada, že účastník konania si mohol za zástupcu zvoliť ktorúkoľvek fyzickú osobu okrem prípadov, kedy zákon vyžaduje ako zástupcu advokáta (napr. konanie o dovolaní). Tento tzv. všeobecný zástupca konal za účastníka na základe ustanovenia § 27 ods.1 OSP a mohol konať výlučne osobne, t.j. nemohol sa nechať zastúpiť inou osobou. V praxi sa mohol tento typ zastupovania využiť i tak, že firemný právnik zamestnaný v jednej firme, zastupoval pred súdom i iné firmy zo skupiny, v ktorých nebol zamestnaný.

Inštitút všeobecného zástupcu naďalej zostáva zachovaný, ale doplnením nového odseku 3 do ustanovenia § 27 OSP došlo k vylúčeniu všeobecného zastupovania pre niektoré vymenované typy konaní. Napríklad v sporoch o ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou, v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo cenných papierov, v konaní podľa exekučného poriadku a v ostatných prípadoch podľa § 27 ods.3 OSP bude možné využiť všeobecného zástupcu len ak ním bude právnik (vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore právo) a zároveň blízka osoba účastníka konania.

Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – právnická osoba sa nebude môcť vo vyššie uvedených typoch konaní nechať zastúpiť inou osobou ako advokátom.

Smerom k zefektívneniu súdnych konaní bola vykonaná úprava hranice pre posudzovanie tzv. drobných sporov z 500 EUR na 1000 EUR. V drobných sporoch nebude potrebné nariaďovať pojednávanie, čím sa vrátila právna úprava § 115a OSP platná do 31.12.2011.

Advokátskym koncipientom (osoby po ukončení štúdia vykonávajúce prax u advokáta) bola predĺžená doba praxe na 5 rokov. V prípade, ak advokát poverí svojho koncipienta úkonmi na základe substitučného zastupovania, bude mať klient právo požiadať o preukázanie koncipientovho denného výkazu praxe a tým spôsobom sa presvedčiť o jeho predchádzajúcich odborných skúsenostiach.  

Mgr. Danica Kozáková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 1756 krát Naposledy zmenené nedeľa, 16 august 2015 10:08