sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: zdravotné odvody

utorok, 27 december 2016 15:36

Ako budú zdaňované dividendy?

V minulom čísle som sa venovala pripravovanej novele Zákona o dani z príjmov. Zdalo sa, že ministerstvo financií bude ignorovať všetky zásadné pripomienky týkajúce sa zdaňovania dividend, predovšetkým retroaktivity v predloženej novele. Prijaté znenie novely Zákona o dani z príjmov je dôkazom, že predsa len právne povedomie a ekonomická logika zvíťazili nad snahou za každú cenu získať nejaké zdroje do štátneho rozpočtu. Škoda len, že definitívna podoba novely nevznikla na základe pripomienok odbornej verejnosti, ale až ako koaličný kompromis. Ako to teda bude od budúceho roku so zdaňovaním dividend a im podobných príjmov z rozdelenia zisku?

Zverejnené v Dane

V júnovom čísle nášho štvrťročníka som písala o predpokladanej podobe „veľkej“ novely zákona o dani z príjmov, ktorá bola v tom čase v pripomienkovom konaní. Na prekvapenie bola táto novela schválená parlamentom už 22. septembra tohto roku. Takže podnikateľské subjekty aj fyzické osoby majú relatívne dosť času sa s prijatými zmenami zoznámiť.

Zverejnené v Dane
streda, 20 marec 2013 19:14

Zmeny, zmeny, zmeny ….

Myslíte si, že príde taký rok a ja nebudem mať o čom písať, lebo nebudú žiadne zmeny v daňových a odvodových zákonoch? Ja niečomu takému neverím. Či máme vládu ľavicovú, pravicovú alebo akúkoľvek inú, každá je asi presvedčená, že čím častejšie sú zmeny v daňových a odvodových zákonoch, tým je to pre podnikanie v tomto štáte lepšie. Pritiahnuté za vlasy, ale u nás „v Kocúrkove“ je to tak. Čím je systém komplikovanejší a čím častejšie sa mení, tým je väčší priestor pre štátnych úradníkov a viac možností pokút pre podnikateľov.

Zverejnené v Dane

Novela zákona o zdravotnom poistení priniesla množstvo diskusií, sporov, domnienok, rozporuplných výkladov a už aj ďalšiu novelu. Určite „zamestnala“ množstvo ľudí, ale či donesie aj viac príjmov do štátneho rozpočtu (aj viac výdajov?), to sa možno dozvieme v prvej polovici budúceho roka. Čo určite priniesla, je viac povinností pre ľudí s rôznymi druhmi príjmov, nakoľko mnohým vznikne povinnosť podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Mala by to byť zmena len na jeden rok, nakoľko od 1.1.2012 je pripravovaná ďalšia novela, a to nielen zákona o zdravotnom, ale aj sociálnom poistení a súvisiacich predpisov, ktorá má zjednodušiť vykazovacie povinnosti. Či je to utópia alebo naozaj raz bude náš štát k podnikateľom priateľskejší a zjednoduší im povinnosti (za cenu vyšších odvodov), ukáže čas.

Zverejnené v Dane