sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

streda, 20 marec 2013 19:14

Zmeny, zmeny, zmeny ….

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Myslíte si, že príde taký rok a ja nebudem mať o čom písať, lebo nebudú žiadne zmeny v daňových a odvodových zákonoch? Ja niečomu takému neverím. Či máme vládu ľavicovú, pravicovú alebo akúkoľvek inú, každá je asi presvedčená, že čím častejšie sú zmeny v daňových a odvodových zákonoch, tým je to pre podnikanie v tomto štáte lepšie. Pritiahnuté za vlasy, ale u nás „v Kocúrkove“ je to tak. Čím je systém komplikovanejší a čím častejšie sa mení, tým je väčší priestor pre štátnych úradníkov a viac možností pokút pre podnikateľov.

Viete koľkými novelami prešiel Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov účinný od 1.1.2004? Za deväť rokov jeho platnosti to bolo 44 noviel – to je v priemere 5 noviel počas jedného roka. Úžasné. Už v prvom roku platnosti bol novelizovaný sedemkrát. Rekordný bol rok 2011, v ktorom bolo až osem noviel. Podobne je na tom Zákon o sociálnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení a Zákon o dani z pridanej hodnoty prešli „len“ devätnástimi novelami. To bolo trošku štatistiky na úvod.

Zorientovať sa vo všetkých zmenách – od kedy ktorá platí, z ktorého druhu príjmov platíme dane, z ktorého odvody sociálne, z ktorého zdravotné, aké sú limity pre platenie a pod. – to je úloha pre celý štáb odborníkov, ktorých si každá firma a každý majetný človek musí platiť, ak nechce riskovať, že niečo urobí nesprávne a štát mu dá pokutu.

Rok 2012 bol posledným rokom, za ktorý fyzické aj právnické osoby zaplatia rovnakú 19% daň z príjmov. Príjmy roku 2013 už budú drahšie, právnické osoby budú platiť daň z príjmu vo výške 23%. Fyzické osoby budú mať základnú sadzbu 19% a pri prekročení 176,8 násobku životného minima 25% sadzbu dane.

Pre daň vyberanú zrážkou platí aj v roku 2013 sadzba 19%. Príjmy, z ktorých je vybratím zrážkovej dane splnená daňová povinnosť a neuvádzajú sa v daňovom priznaní, sú od roku 2013 najlacnejšími príjmami. Netýka sa ich totiž 25% sadzba dane fyzickej osoby pri prekročení 176,8 násobku životného minima a neplatí sa z nich odvod do zdravotnej poisťovne. (Do tejto skupiny príjmov patria napr. aj naše dlhopisy SEVIS.)

Pokiaľ ide o zmeny v sociálnych a zdravotných odvodoch, tak tie spôsobili výrazný pohyb v poklese počtu živnostníkov a náraste novozaložených s.r.o. Dôvody sú veľmi jednoduché, byť živnostníkom bolo v minulých obdobiach oveľa výhodnejšie – predovšetkým papierovo oveľa pohodlnejšie. Najnovšie novely zákonov natoľko komplikujú a zdražujú živnostenský stav, že mnohí živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby, keď si spočítali svoje povinnosti a náklady spojené s prevádzkovaním živnosti sa jednoducho rozhodli pre zmenu a prechod na podnikanie ako právnická osoba.

Asi jediná pozitívna zmena v najnovších novelách zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení je zjednotenie maximálneho základu, z ktorého sa platia sociálne a zdravotné odvody (s výnimkou sociálneho odvodu na úrazové poistenie, ktorý nemá strop). Už ale nie je pozitívna výška tohto stropu, ktorý sa z minuloročného 36-násobku zvýšil na 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok (t.j. 5-násobok mesačne). Štát, resp. sociálna a zdravotné poisťovne dostanú do svojej správy významne väčší objem prostriedkov. Čo keby „štát“ v danej súvislosti napadlo znížiť percento, ktoré z vybraných prostriedkov na svoju prevádzku môžu použiť zdravotné a sociálna poisťovňa (asi utópia).

Zákon o zdravotnom poistení mal síce „iba“ devätnásť noviel počas deviatich rokov svojej platnosti, za to tie posledné sú mimoriadne významné a týkajú sa aj druhov príjmov, ktoré nemajú pravidelný charakter a nie sú plánovateľné.

Príjmy z vyplatených dividend a ostatných podielov na zisku boli nedávno doplnené v Zákone o zdravotnom poistení ako „zárobková činnosť“, z ktorej sa platia zdravotné odvody, a teda sa stali zdrojom príjmu do zdravotných poisťovní. Pre istotu je maximálny základ príjmov z dividend pre odvod do zdravotnej poisťovne, percento odvodu ako aj spôsob platenia každoročne menený.

V súčasnosti je potrebné jednoznačne rozlišovať zo zisku dosiahnutého v ktorom kalendárnom roku sa dividenda vypláca:

• Keby dnes (rok 2013 a nasledujúce) valné zhromaždenie rozhodlo o výplate dividendy zo zisku za rok 2003 a staršie, tak z takejto dividendy slovenská fyzická osoba určite neplatí zdravotný odvod, ale platí z nej 15% zrážkovú daň (odvádza ju priamo spoločnosť vyplácajúca dividendu) – tento príjem sa neuvádza ani v daňovom priznaní ani sa o ňom nedáva informácia zdravotnej poisťovni.

• Ak v súčasnosti (rok 2013 a nasledujúce) valné zhromaždenie rozhodne o výplate dividendy zo zisku za roky 2004 – 2010 – fyzická osoba z nich neplatí ani daň z príjmu ani odvod do zdravotnej poisťovne.

• Ak na valnom zhromaždení konanom v roku 2012 rozhodla spoločnosť o výplate dividend zo zisku za rok 2011, je fyzická osoba povinná podať svojej zdravotnej poisťovni informáciu o prijatí dividendy za rok 2011 a v rámci ročného zúčtovania za rok 2012 zaplatí z dividendy zdravotný odvod vo výške 10% (pričom platí určený strop pre platenie poistného zo všetkých príjmov spolu t.j. 27.684 EUR) Ak ale na tom istom valnom zhromaždení v roku 2012 rozhodla spoločnosť aj o výplate dividendy zo zisku napr. za rok 2010, tak z tejto dividendy odvod do zdravotnej poisťovne fyzická osoba neplatí a ani tento príjem nikde neuvádza.

• Ak na valnom zhromaždení v roku 2013 alebo neskôr rozhodne spoločnosť o výplate dividend zo zisku za roky 2011 alebo 2012, tak z týchto dividend platí fyzická osoba odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 10%, úhrada je vykonaná v rámci ročného zúčtovania a platí kumulatívny strop príjmov za rok 2013.

• Ak na valnom zhromaždení v roku 2014 alebo neskôr rozhodne spoločnosť o výplate dividend zo zisku za rok 2013, tak táto dividenda je samostatným základom zdravotného odvodu, odvod do zdravotnej poisťovne zrážkovo platí spoločnosť vyplácajúca dividendu a jej strop je vo výške 120-násobku priemernej mesačnej mzdy. V prípade, že vlastníte podiely vo viacerých spoločnostiach a vo všetkých by boli vyplácané dividendy, tak každá zo spoločností vám odvedie „zrážkový“ odvod z dividend do výšky stropu. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2014 by potom zdravotná poisťovňa mala odvod z dividend nad tento jednotlivý strop vrátiť.

Aké zmeny nás v súvislosti so zdravotnými a sociálnymi odvodmi a daňou z príjmu budú čakať v tomto roku a nasledujúcich ukáže čas. Nepochybujem však o tom, že naše vlády (súčasná aj budúce) nájdu spôsob, ako systém ešte viac skomplikovať a zneprehľadniť.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 2518 krát
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér