sk   en

1 2 3 4 5_1 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 01 máj 2007 17:19

S peniazmi to treba vedieť I.

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Život nám vo svojich rôznych fázach prináša mnoho vecí, dobrých i zlých – štúdium, rodinu a deti, ale aj choroby a dôchodkový vek. Každé obdobie života má svoje priority: keď sme mladí, potrebujeme získať dobré vzdelanie, aby sme sa uplatnili v práci a uživili rodinu. V starobe potrebujeme platiť lekárov a popritom ako-tak vyžiť z dôchodku. Na všetky tieto veci potrebujeme peniaze, ktoré nám umožnia preplávať životom ľahšie a sústrediť sa na veci podstatné a dôležité.

K životným prioritám teda musíme priraďovať aj príslušné finančné ciele. Treba zdôrazniť, že priraďovať a nie nadraďovať. Finančný cieľ by sa nemal stotožňovať s „čo najväčším ziskom“ alebo „desiatimi miliónmi do desiatich rokov“. Ľudia, ktorí sa sústreďujú hlavne na nahromadenie čo najväčšej hrče peňazí, sú v živote zriedkakedy šťastnejší ako tí, pre ktorých sú peniaze len prostriedkom pre komfortný život. Komfortom napríklad je, že pri plánovanom lekárskom zákroku budete viac rozmýšl‘ať o budúcej rehabilitácii ako o tom, kde naň vezmete peniaze. Ľudia úspešní vo svojej práci obyčajne netrpia nedostatkom peňazí. Nie vždy však s nimi vedia narábať tak, aby mali poruke práve tie peniaze, ktoré by potrebovali. Každý finančný poradca s praxou vie rozprávať neuveritel‘né príbehy o inak úspešných a schopných ľuďoch, ktorí však nechali svoje peniaze zaháľať na termínovanom vklade, či ich naopak vrazili do „vysoko výnosných“ technologických fondov. Finančný poradca by mal klientovi pomôcť systémovo usporiadať jeho príjmy a výdavky, a to prítomné i budúce. Je potrebné identifikovať klientove životné priority a zoradiť ich podľa ich naliehavosti a určitého časového horizontu. Hoci sú základné finančné ciele pre všetkých ľudí rovnaké (núdzový fond, zabezpečenie pre prípad choroby, slušný príjem v starobe atď.), každý klient sa niečím líši. Niekto už má skoro všetko, iný si len začína vytvárať núdzový fond. Optimalizácia štruktúry finančných zdrojov sa v konečnom dôsledku prejaví aj na zvýšení bohatstva klienta.

Prehľad najvýznamnejších finančných cieľov

Cieľ Časový horizont
Redukcia dlhov permanentne
Núdzový fond 1 – 3 mesiace
Zabezpečenie vzdelania detí 5 – 15 rokov
Zabezpečenie pre prípad choroby 3 – 36 mesiacov
Zabezpečenie v prípade straty príjmu 3 – 36 mesiacov
Zabezpečenie rodiny v prípade smrti 3 – 36 mesiacov
Krátkodobé úspory 1 – 5 rokov
Dlhodobé úspory 5 – 10 rokov
Zabezpečenie na starobu 10 – 30 rokov

Tabuľka podáva prehľad hlavných finančných cieľov. Sú v nej zoradené podľa obdobia, ktoré by mali pokrývať. Medzi finančnými cieľmi sa neuvádza kúpa domu či auta. Tieto produkty sa čoraz viac kupujú na úver, pokrývajú sa z bežného príjmu a nie z investícií. Ale ak niekto radšej kupuje za hotové, môže do finančného plánu zahrnúť aj tento cieľ.

REDUKCIA DLHOV

Klasická predstava finančného cieľa splýva skôr s predstavou nejakej peknej našetrenej sumičky. Každé šetrenie sa však začína pri redukcii výdavkov, a to najmä takých, ktoré nám zbytočne ujedajú z rodinného rozpočtu. K takým patria najmä dlhy. Nemáme pritom na mysli dlhy vyplývajúce z hypotéky na vlastný byt, lebo takýto dlh je vlastne dlhodobou investíciou. Najhorší druh dlhov pochádza z nezvládnutého, impulzívneho nakupovania a hromadenia spotrebných predmetov. Už sa vám niekedy stalo, že ste prečerpali limit na kreditke? Možno ste prišli na to, aká drahá zábava to bola. A čo pôžičky od rôznych „dobročinných“ finančných spoločností, ktoré ponúkajú peniaze na ruku aj bez ručitel‘a? Nepredpokladám, že by ste sa takejto nerozvážnosti dopustili, ale keď už, treba si okamžite stanoviť bezprostredný finančný cieľ: Splatiť všetky dlhy alebo ich aspoň reštrukturalizovať tak, aby ich splácanie vyšlo najlacnejšie. Dlhy z kreditných kariet a pôžičiek od finančných spoločností sú vo vyspelom svete najčastejším a súčasne najväčším zdrojom problémov v oblasti osobných financií. Slováci tradične patrili medzi sporivé a konzervatívne národy a problém so zadĺžením vôbec nie je taký akútny. Aj u nás sa však nájdu ľudia, ktorí majú miesto úspor len hromadu dlhov. Jediná rozumná rada v tejto situácii je pozrieť sa na pôvod a štruktúru dlhov a identifikovať najväčšie a najdrahšie položky. Obyčajne sú nimi už spomenuté pôžičky „na ruku“ od finančných spoločností a úroky za prečerpané limity na kreditnej karte.

Redukciu dlhov môžeme dosiahnuť v podstate dvoma spôsobmi. Prvým je rozumné plánovanie príjmov a výdavkov, ktoré zahŕňa najmä tieto kroky:

  • Neberte si nové pôžičky, kým nemáte istotu, že ste schopní zaplatiť tie staré. Skúste si zosumarizovať svoje príjmy a výdavky za niekoľko posledných mesiacov. Pozbierajte ústrižky z účtov a bankové výpisy a usporiadajte si ich chronologicky. Koľko vašich peňazí ide len na splácanie úrokov? Toto porovnanie robte potom každý mesiac.
  • Snažte sa platiť dlhy načas. Nesnažte sa preskakovať splátky. Veľmi rýchlo sa môžete dostať do platobnej neschopnosti.
  • Zamyslite sa, kde môžete ušetriť. Nesnažte sa však šetriť za každú cenu, ale šetrite len na tých položkách, ktoré vám naozaj nebudú chýbať. Ak začnete šetriť na nejaký cieľ, ktorý potom aj tak nedodržíte, zbytočne vám to zníži sebavedomie.

Druhým spôsobom redukcie dlhov je reštrukturalizácia finančných nástrojov.

Aké produkty môžeme v tomto prípade využiť na redukciu dlhov? Predovšetkým také, ktoré nám umožnia získavať peniaze a splácať dlhy s menšími nákladmi na obsluhu dlhu:
Študentské pôžičky sú vhodné najmä pre mladých ľudí začínajúcich samostatne žiť. Nie každý má bohatých rodičov a neobmedzený prístup k peniazom. Nízko úročené pôžičky študentom poskytuje napríklad Študentský pôžičkový fond. O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať každý študent dennej formy štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Ročná suma pôžičky je 20 000 Sk, úroková miera je 3 % p.a. po skončení štúdia (počas štúdia je 0%), lehota splatnosti je až 10 rokov.
Osobné pôžičky v banke. Ak sa aj rozhodnete pre relatívne najdrahší typ pôžičky (neúčelová pôžička bez ručenia nehnuteľnosťou či automobilom), tak bude úroková sadzba asi len polovičná oproti úrokom účtovaným pri prečerpaní limitu na kreditnej karte, resp. tými, ktoré si účtujú spoločnosti poskytujúce finančné úvery. Skúste vymeniť „staré za nové“. Zrátajte si, koľko vás budú stáť pôžičky v jednotlivých finančných inštitúciách. Vyžiadajte si kalendár splátok a porovnajte výšku celkovo zaplatenej sumy. Možno sa vám viac oplatí zobrať si pôžičku v banke (bez špecifikácie účelu) a zaplatiť ňou staré dlhy. Možno budete prekvapení, koľko ušetríte na úrokoch aj v tom prípade, ak zaplatíte pokutu za predčasné splatenie dlhu. Pamätajte, že deklarovaná úroková sadzba vôbec nie je totožná so skutočnými nákladmi na pôžičku. Takmer všetky finančné spoločnosti a aj niektoré banky využívajú celý rad trikov na zmätenie spotrebiteľa. Výšku nákladov napríklad ovplyvňujú aj poplatky za vybavenie pôžičky. Výška úrokov často závisí aj od bonity klienta. V propagačných materiáloch sa, samozrejme, uvádza len tá najnižšia sadzba.

Ing. Vladimír Baláž
Prognostický ústav SAV

Prečítané 1175 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 18:25
Viac z tejto kategórie: S peniazmi to treba vedieť II. »