sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

sobota, 01 november 2008 15:44

Zmenené pravidlá pre odchod z trhu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Parlament bude pred koncom roka rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná účinnosť tohto predpisu je od 1.1.2009. Medzi množstvom pre bežného smrteľníka nepodstatných zmien nájdeme úpravu pravidiel vyhlásenia a vykonania povinnej ponuky na prevzatie.

V skratke možno povedať, že § 170 zákona o cenných papieroch sa v odseku 3 navrhuje doplniť tak, že za rozhodnutie o skončení obchodovania s cennými papiermi emitenta, ktorého cenné papiere boli vydané na základe verejnej ponuky, sa považuje aj neplnenie informačných povinností ustanovených zákonom o burze alebo také ďalšie skutočnosti, ktoré majú alebo budú mať za následok vylúčenie akcií emitenta z regulovaného trhu.

V dôvodovej správe k tomuto ustanoveniu sa uvádza, že sa tým myslí aj neplnenie povinností podľa Nariadenia Komisie č. 809/2004/ES o informačných požiadavkách na prospekt, čo nie celkom korešponduje s navrhovaným znením predpisu. Za informačné povinnosti emitentov sa totiž zvyknú považovať najmä informácie, ktoré sú emitenti akcií povinní zverejňovať predovšetkým vo forme polročnej a ročnej správy, preto odkaz na prospekt pôsobí mätúco. Okrem toho, úprava prospektu sa nachádza v zákone o cenných papieroch a nie v zákone o burze cenných papierov.

Ak pôsobíte v spoločnosti, ktorá je dnes vyradená z obchodovania na burze práve z dôvodu neplnenia informačných povinností a nevyhlásili ste povinnú ponuku, potom sa určite pýtate, či sa bude uplatňovať na vašu spoločnosť zmenený § 170 ods. 3.
Odpoveď znie: zrejme nie.
Zrejme preto, že v Slovenskej republike v zásade platí zákaz retroaktivity právnych predpisov, t.j. zákaz spätnej aplikácie na právne vzťahy vzniknuté pred prijatím predpisu. Preto podľa nášho názoru treba vylúčiť aplikáciu novely zákona na tie spoločnosti, ktoré sú vyradené z obchodovania podľa doterajšieho právneho stavu. Pri chýbajúcich prechodných ustanoveniach tak bude opäť záležať, aký prístup zvolí Národná banka Slovenskej republiky, ktorá na celý proces dohliada.

Od 1.1.2009 už nebude pravdou ani to, že akcie vyradené z obchodovania na burze fakticky nemôžu byť predmetom povinnej ponuky na prevzatie. Novela, ktorej sa v tomto článku venujeme, mení ustanovenie § 38 ods. 8 zákona o burze cenných papierov tak, že na účely vykonania povinnej ponuky na prevzatie sa akcie vylúčené z trhu považujú za akcie prijaté na regulovanom trhu.

Treba dodať, že ustanovenie sa týka len akcií a nie ostatných cenných papierov. Ako uvádza dôvodová správa, povinnú ponuku na prevzatie je možné uskutočniť iba na regulovanom trhu burzy. V prípade vylúčenia nie je možné túto ponuku uskutočniť bez toho, aby emitent opätovne požiadal o schválenie prospektu Národnou bankou Slovenska a následne o prijatie na regulovaný trh.

Uvedený postup je časovo náročný a neefektívny, pokiaľ by mal slúžiť iba na uskutočnenie povinnej ponuky na prevzatie. Uvedené doplnenie má umožniť realizáciu povinnej ponuky na prevzatie v čo najkratšom čase po jej vzniku.

Celkovo možno povedať, že návrh nie je práve najšťastnejšie formulovaný. Ak má mať zákon vážnosť, mal by byť jasný, aby jeho uplatňovanie v praxi nespôsobovalo problémy a nepripúšťalo rôzny výklad.

Mgr. Danica Kozáková
právnik, 041/5078 744

Prečítané 1829 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 19:28