sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

streda, 20 marec 2013 19:16

Rok 2012 a výhľady roku 2013

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vzhľadom na nízku ponuku kvalitných investičných príležitostí, ktorú nám volatilný akciový trh v období roka 2012 poskytoval, sústredili sme sa hlavne na manažovanie otvorených pozícií. Dokupovaním akcií po poklese s vyhliadkou na ich ďalší rast alebo predajom časti držaných akcií so ziskom sme čiastočne eliminovali pre zvyšok investície riziko ďalšieho poklesu hodnoty, ktoré by mohlo byť vyvolané nepredvídateľnými politickými rozhodnutiami.

Najväčší vplyv na trhy sme zaznamenali v lete 2012 a bol spojený s očakávaným rozhodnutím centrálnych bánk naliať na trh likviditu v podobe výkupu štátnych dlhopisov. Po prijatí rozhodnutia prišla v septembri a októbri korekcia, ktorá bola spôsobená aj tým, že sa ECB nakoniec rozhodla španielske dlhopisy nevykupovať, nakoľko táto krajina oproti očakávaniu o pomoc nakoniec nepožiadala. Relatívne prudký rast v závere roka 2012 bol odozvou na opakované vyhlásenia politikov o tom, že dlhová kríza problémových krajín Eurozóny je už zažehnaná. Na trhy doposiaľ pozitívne vplýva aj skutočnosť, že centrálna banka USA naďalej mesačne vykupuje dlhopisy v objemoch desiatok miliárd USD ako aj to, že obavy z následkov spomaľovania rastu ekonomiky Číny sa nateraz našťastie nenaplnili.

SEVIS v roku 2012

Naši klienti služby Aktívne riadenie portfólia dosiahli v roku 2012 priemerné zhodnotenie 5,79%.* Priemer je aritmetický, a preto náchylný na skreslenie extrémnejšími výkonnosťami niektorých portfólií. Väčšiu vypovedaciu schopnosť poskytuje medián, ktorý dosiahol hodnotu 6,34%. Zodpovedajúci benchmark vytvorený z výkonností podielových fondov Slovenskej asociácie správcovských spoločností a na základe priemerného zloženia portfólií klientov dosiahol mediánovú hodnotu 10,23%.

Benchmark sa nám podarilo dohnať hlavne v decembri, kedy naše akcie rástli okolo 8%, čo je o 5% viac ako dosiahol benchmark tvorený z akciových podielových fondov. Dlhopisový benchmark nás však naďalej porážal o 3% vďaka ďalšiemu znižovaniu sadzieb centrálnych bánk a tomu zodpovedajúcemu rastu cien referenčných dlhopisov, keďže naše dlhopisy sú z opatrnosti naďalej cenovo ohraničené na hodnotu 102%. Ďalším negatívnym efektom zníženia sadzieb ECB ako aj BRIBORu je fakt, že úroky za vklady na bežnom peňažnom účte boli minimálne a od júla 2012 nám banky prestali takéto vklady úročiť. Preto sme prakticky všetky voľné prostriedky následne investovali do dlhopisov za účelom dosiahnutia čo najvyššieho úrokového výnosu v súlade s našou investičnou stratégiou orientovanou na korporátne dlhopisy. Podiel zastúpenia akciových titulov bol stále udržiavaný na nižšej úrovni, a to primerane k aktuálnemu riziku.

Čo bude v roku 2013

Naše očakávania pre 1. polrok 2013 ostávajú mierne optimistické. Po dobrom januári, kedy si benchmark akcií pripísali takmer 1%, by mohol trend rastu akciových trhov naďalej pokračovať. Pozitívny americký ekonomický rozvoj by však mohol byť prerušený ďalšími nezhodami politikov o rozpočtovom strope USA, ktorý ešte stále nebol definitívne stanovený. Začiatkom februára bolo rozhodnutie opätovne odsunuté tentoraz na deň 19.5.2013.

Situácia v Európe zostáva naďalej zložitá, ku problémom so zadĺženosťou juhoeurópskych krajín sa pridali aj náznaky recesie celej EÚ, keďže HDP väčšiny krajín vrátane tých západoeurópskych už v 4. kvartáli 2012 mierne klesal. Predpokladáme, že v celom roku 2013 bude preto naďalej pretrvávať zvýšená volatilita cien na finančných trhoch, a to nielen globálnych akcií ale aj európskych dlhopisov.

Ing. Dávid Lapin
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

* Toto je marketingové oznámenie spoločnosti SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina. Prezentované priemerné zhodnotenie služby Aktívne riadenie portfólia (ARP) sa týka minulosti; referečným obdobím je kalendárny rok 2012. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcnosť. Minulé priemerné zhodnotenia služby ARP boli 4,29% (2007), -18,83% (2008), 18,89% (2009), 5,79% (2010) a -1,42% (2011). Údaje o zhodnotení sú v hrubom vyjadrení a nezohľadňujú dane, ale poplatky a odplaty zo zisku áno.

Prečítané 2403 krát