sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

piatok, 18 december 2015 11:20

Zmeny v daňovo uznávaných nákladoch v r. 2015

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Pred nami je koniec kalendárneho roka, pre ktorý platí niekoľko nových pravidiel daňovej uznateľnosti nákladov. O niektorých z nich som písala už v predchádzajúcich číslach nášho štvrťročníka, takže teraz len krátke zhrnutie.

• Povinnosť uplatňovať systém transferového oceňovania, t.j. používať princíp nezávislého vzťahu medzi závislými osobami majú aj tuzemské spriaznené/závislé osoby vykonávajúce medzi sebou obchodné transakcie. K transakciám medzi závislými osobami sú tieto povinné viesť dokumentáciu pre transferové oceňovanie. Túto dokumentáciu sú povinné v prípade daňovej kontroly predložiť daňovej správe. Transakcie, ktoré je potrebné dokladovať v rámci transferového oceňovania medzi závislými osobami sú nielen fakturované tovary a služby (zisková marža), dodávky hmotného a nehmotného majetku, ale aj úroky z pôžičiek a iné transakcie. Posudzuje sa aj významnosť transakcie vo vzťahu k celkovým nákladom, výnosom alebo zisku zainteresovaných subjektov.

• Maximálny limit vstupnej ceny automobilu 48.000 EUR - platí pre automobil kupovaný priamo aj formou leasingu.

• Pri prenajímaní majetku je nevyhnutné, aby výška ročného nájmu bola minimálne na úrovni ročných odpisov prenajatého majetku, pričom pri budovách a stavbách to platí pre každú jednotlivú nehnuteľnosť, pri hnuteľnom majetku je to kumulatívne za všetok prenajatý hnuteľný majetok.

• Povinnosť prerušiť daňové odpisovanie hmotného majetku v prípade, že nie je počas celého zdaňovacieho obdobia používaný na dosahovanie zdaniteľných príjmov.

• V prípade zmarenej investície je možno ju počas 36 mesiacov daňovo odpísať, pričom prvým mesiacom, v ktorom tento odpis možno uplatniť je ten mesiac, v ktorom došlo k rozhodnutiu o trvalom zastavení investície.

• Pravidlá „nízkej kapitalizácie“ a financovanie podnikateľských aktivít zo zdrojov majiteľov a iných spriaznených osôb. Maximálna výška daňovo uznateľného nákladového úroku od spriaznených osôb je suma dosahujúca maximálne 25% EBITDA, t.j. 25% zo súčtu hospodárskeho výsledku pred zdanením + odpisov + úrokov.

V tomto zhrnutí som popísala len tie zmeny, na ktoré musia myslieť majitelia spoločností pri svojom rozhodovaní. Toho, na čo nesmú zabudnúť finanční manažéri a účtovníci je ešte ďaleko viac.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2324 krát Naposledy zmenené piatok, 26 február 2016 15:11
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

Súvisiace položky (podľa značky)