sk   en

1 2 3 4 5_1 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: služby eminentom

štvrtok, 15 december 2011 19:04

Otvorenosť – základ vzájomnej spolupráce …

Pri stretnutiach s klientmi a partnermi kladiem častokrát otázku, čo očakávajú v budúcom neistom období. V odpovediach a názoroch prevažuje predovšetkým obava z vysokej inflácie. K tomu smerujú aj následné úvahy o spôsobe ako sa pred ňou chrániť, ako správne naložiť so svojimi aktívami. S istotou viem povedať, že neexistuje zaručený spôsob. Zatiaľnikto nevymyslel nič lepšie ako je diverzifikácia.

Zverejnené v O SEVISe
nedeľa, 20 december 2009 19:11

Spolu s Vami tvoríme trh

Vzťah s našimi klientmi budujeme na dlhé obdobie. K žiadnemu z nich sa nestaviame ako k obchodnému prípadu, ktorý je potrebné, čo najskôr podpísať a uzavrieť. Chceme, aby sa klient sám presvedčil o dôležitosti vzťahu s nami a  videl tak náš prínos pre seba z každej oblasti, v ktorej podnikáme. Preto veľa komunikujeme a spoločne hľadáme riešenia problémov, ktoré naši klienti majú. Niektorí potrebujú získať nové finančné prostriedky na svoje podnikanie, iní ich majú dosť a hľadajú zaujímavú investičnú príležitosť. Ďalší vlastnia spoločnosť, ktorá prechádza zmenami a tieto zmeny potrebujú aplikovať a zosúladiť napr. s novou legislatívou. Našimi klientmi sú majitelia a manažéri firiem, ktorým pomáhame v ich podnikaní, chránime ich súkromný a firemný majetok, investujeme ich voľné finančné zdroje. Ochrana podnikania, hľadanie financovania a investovanie sú základom našich troch hlavných oblastí služieb, ktorými uspokojujeme potreby našich klientov.

Služby emitentom (corporate action) su silnou stránkou našej spoločnosti, čo dokazuje niel

Zverejnené v O SEVISe