sk   en

1 2 3 4 5_1 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: transferové oceňovanie

piatok, 18 december 2015 11:20

Zmeny v daňovo uznávaných nákladoch v r. 2015

Pred nami je koniec kalendárneho roka, pre ktorý platí niekoľko nových pravidiel daňovej uznateľnosti nákladov. O niektorých z nich som písala už v predchádzajúcich číslach nášho štvrťročníka, takže teraz len krátke zhrnutie.

Zverejnené v Dane
pondelok, 07 september 2015 20:53

Transferové oceňovanie po novom

Od začiatku tohto kalendárneho roku majú aj tuzemské spriaznené/závislé osoby vykonávajúce medzi sebou obchodné transakcie povinnosť uplatňovať systém transferového oceňovania, t.j. používať princíp nezávislého vzťahu medzi závislými osobami. K transakciám medzi závislými osobami sú tieto povinné viesť dokumentáciu pre transferové oceňovanie. Túto dokumentáciu sú povinné v prípade daňovej kontroly predložiť daňovej správe. Dokumentácia pre transferové oceňovanie sa vypracováva na každé zdaňovacie obdobie.

Zverejnené v Dane