sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: dlhodobé investičné sporenie

V júnovom čísle nášho štvrťročníka som písala o predpokladanej podobe „veľkej“ novely zákona o dani z príjmov, ktorá bola v tom čase v pripomienkovom konaní. Na prekvapenie bola táto novela schválená parlamentom už 22. septembra tohto roku. Takže podnikateľské subjekty aj fyzické osoby majú relatívne dosť času sa s prijatými zmenami zoznámiť.

Zverejnené v Dane

Už v lete minuléhoroku som v našom štvrťročníku spomínala pripravovanú „veľkú“ novelu zákona o dani z príjmov. Prešlo ďalšieho pol roka, bolo prijatých niekoľko drobných noviel a v apríli sa konečne objavila v edzirezortnom pripomienkovom konaní aj „veľká“ novela. Samozrejme, že na definitívnu podobu, schválenú našim parlamentom, si určite ešte pár mesiacov počkáme, ale o zámere tvorcu si už dnes môžeme povedať.

Zverejnené v Dane